TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

IV. Melléklet: Hasznos referenciák és elérhetőségek

Hasznos referenciák

Cím Hivatkozás
Európa 2020 és Oktatás és képzés 2020 referenciaértékek és mutatók http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033
Oktatásra vonatkozó elemzések (kisgyermekkori nevelés és gondozás, iskolák, ifjúságügy és felsőoktatás, valamint számos specifikus, oktatással kapcsolatos terület) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
Oktatásra és képzésre vonatkozó elemzések; valamennyi szektorra vonatkozóan http://www.oecd.org/education/  
Oktatásra és képzésre vonatkozó elemzések; valamennyi szektorra vonatkozóan https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  
Digitális ifjúsági munka – Útmutató a digitális ifjúsági munka fejlesztéséhez https://publications.europa.eu/s/fouj
Oklevélmelléklet-minta: http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_hu.htm
ECTS felhasználói útmutató http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
ECVET   http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm   http://www.ecvet-secretariat.eu
Vállalkozói készségek oktatása: útmutató pedagógusoknak http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
Felnőttkori Tanulás Európai Platformja (EPALE)   http://ec.europa.eu/epale
EQAVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm
Erasmus+ disszeminációs platform http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
ESCO https://ec.europa.eu/esco
Uniós készségkörkép http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu  
Az Europass honlapja https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
A felnőtt tanulásra és legújabb szakpolitikai fejleményekre vonatkozó uniós menetrend http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_hu.htm
„Az ifjúsági munka fejlesztése – a minőségfejlesztés útmutatója” című kézikönyv https://publications.europa.eu/s/ga7A
Kézikönyv – Az ifjúsági munka hozzájárulása a marginalizálódás és az erőszakos radikalizálódás megelőzéséhez https://publications.europa.eu/s/glSf
Mutatók és referenciaértékek – oktatási figyelő http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_hu.htm
Mutatók és referenciaértékek – hivatalos dokumentáció http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_hu.htm
A sporttal kapcsolatos legfontosabb dokumentumok könyvtára http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
A legfontosabb uniós ifjúságpolitikai dokumentumok (az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított keretét is tartalmazza) http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
A legfontosabb oktatási és képzési szakpolitikai kezdeményezések és eredmények 2000 óta – közoktatási politikák reformja http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_hu.htm
A legfontosabb oktatási és képzési szakpolitikai kezdeményezések és eredmények 2000 óta – felsőoktatási reform http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_hu.htm
Megnyíló oktatás – innovatív oktatás és tanulás az új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok alkalmazásával; COM(2013) 654 http://ec.europa.eu/education/newtech/
Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0669   http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_hu.htm
Az európai felsőoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növelése http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=COM:2011:0567:FIN
Az európai szabványok stratégiai jövőképe: az európai gazdaság fenntartható növekedésének elősegítése és gyorsítása 2020-ig http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=COM:2011:0311:FIN
A bruges-i közlemény a szakképzés terén folytatott megerősített európai együttműködésről a 2011–2020-as időszakra vonatkozóan http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
Az együttműködés és koherencia fokozása a vállalkozói készségek oktatásában http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Mozgásban az ifjúság kiemelt kezdeményezés http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
A Youthpass honlapja https://www.youthpass.eu  

Elérhetőségek

Európai Bizottság - Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság

http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Európai Bizottság - Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Nemzeti irodák

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_hu