Kazalo
Iskanje po vodniku

Priloga I

Posebna pravila in informacije glede mobilnosti, strateških partnerstev in krepitve zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

V to prilogo so zajeta dodatna merila in pomembne informacije o pripravi, izvajanju in nadaljnjem spremljanju projektov mobilnosti in mobilnosti med visokošolskim študijem prve stopnje ter več konkretnih primerov aktivnosti, ki jih je mogoče izvesti v okviru strateških partnerstev na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, in dodatne informacije o krepitvi zmogljivosti na področju projektov visokošolskega izobraževanja. Organizacije, ki nameravajo razviti projekt v okviru teh ukrepov, naj si pred oddajo vloge za nepovratna sredstva skrbno preberejo ustrezne dele te priloge.

Ta priloga je razdeljena na naslednja poglavja:

- Projekt mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju

- Projekt mobilnosti za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

- Projekt mobilnosti za šolsko osebje

- Projekt mobilnosti za osebje v izobraževanju odraslih

- Projekt mobilnosti za mlade in mladinske delavce

- Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

- Strateška partnerstva

- Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja