Spis treści
Szukaj w przewodniku

Załącznik I

Szczegółowe zasady i informacje na temat działań dotyczących mobilności, partnerstw strategicznych i budowania potencjału w szkolnictwie wyższym

Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe kryteria i istotne informacje dotyczące przygotowania i wdrażania projektów mobilności oraz mobilności w celu uzyskania dyplomu szkolnictwa wyższego i działań następczych w związku z takimi projektami i mobilnością, a także kilka konkretnych przykładów działań, które można realizować w ramach partnerstw strategicznych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz dalsze informacje dotyczące budowania potencjału w zakresie szkolnictwa wyższego. Organizacjom, które zamierzają opracować projekty w ramach takich akcji, zaleca się dokładne zapoznanie się z odpowiednimi częściami niniejszego załącznika przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Załącznik składa się z następujących części:

Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych

Projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą

Wspólne studia magisterskie erasmus mundus

Partnerstwa strategiczne

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym