Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Prilog I

Posebna pravila i informacije koje se odnose na aktivnosti mobilnosti, strateška partnerstva i jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja

U ovom su Prilogu navedeni dodatni kriteriji i važne informacije o pripremi, provedbi i praćenju projekata mobilnosti i mobilnosti diploma visokog obrazovanja te nekoliko konkretnih primjera aktivnosti koje se mogu ostvarivati u okviru Strateških partnerstava u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih te dodatni podaci o jačanju sposobnosti u području projekata za visoko obrazovanje. Pozivaju se one organizacije koje planiraju pripremiti projekt u okviru ovih aktivnosti da pažljivo pročitaju odgovarajuće dijelove ovog Priloga, prije podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Prilog je podijeljen na sljedeće odjeljke:

Projekt mobilnosti za studente i osoblje u ustanovama visokog obrazovanja

Projekt mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Projekt mobilnosti za nastavno osoblje u školama

Projekt mobilnosti za osoblje u obrazovanju odraslih

Projekt mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima

Združeni diplomski studiji erasmus mundus

Strateška partnerstva

Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja

Uvod