Cuprins
Căutați în ghid

Proiect De Mobilitate Pentru Personalul Din Domeniul Învățământului Pentru Adulți

Mobilitatea în scop educațional pentru personalul din învățământul pentru adulți are ca scop sporirea competențelor cheie și a abilităților personalului din învățământul pentru adulți, pentru a crește calitatea predării și învățării în toate formele și a le face relevante pentru nevoile pieței forței de muncă și ale societății în general. O atenție specială se va acorda proiectelor referitoare la nevoile de predare/învățare ale cursanților adulți dezavantajați (inclusiv refugiați, solicitanți de azil și migranți). Se așteaptă ca organizațiile de învățământ pentru adulți să utilizeze strategic mobilitatea în scop educațional a personalului lor, pentru a-și internaționaliza organizația și a mări capacitatea acesteia.

1. Sprijin Organizatoric

Grantul de sprijin organizatoric este o contribuție la costurile suportate de către organizații în legătură cu activitățile de mobilitate a personalului. Scopul grantului este de a facilita organizarea unor activități de mobilitate de înaltă calitate, în vederea creșterii capacității organizațiilor de învățământ pentru adulți.  De exemplu:

 • pregătirea și monitorizarea planului de dezvoltare europeană;
 • furnizarea de informații și asistență pentru personal;
 • selecția personalului pentru activități de mobilitate;
 • acorduri organizatorice cu instituțiile partenere (în special în cazul misiunilor de predare și de observare directă la locul de muncă);
 • pregătirea acordurilor de mobilitate pentru a asigura calitatea și recunoașterea activităților de mobilitate;
 • pregătire lingvistică și interculturală pentru personalul participant la activitățile de mobilitate;
 • asigurarea mentoratului și a supravegherii eficiente pentru personalul participant la activitățile de mobilitate;
 • sprijinirea reintegrării participanților la acțiunea de mobilitate și valorificarea noilor competențe dobândite pentru a îmbunătăți calitatea predării și învățării în cadrul organizației de învățământ pentru adulți.

Calitatea punerii în aplicare și a monitorizării proiectului de către organizație va fi luată în considerare pentru a decide valoarea finală a grantului. O punerea în aplicare de calitate a proiectului de mobilitate ar trebui să urmeze orientările stabilite în prezenta anexă privind mobilitatea personalului din învățământul pentru adulți.

2. Înainte De Perioada De Mobilitate

A: Planul De Dezvoltare Europeană

Înainte de a candida, o organizație de învățământ pentru adulți trebuie să elaboreze un plan de dezvoltare europeană, care face parte din formularul de candidatură. Secțiunea de față indică modul în care activitățile de mobilitate planificate se înscriu într-o strategie mai largă și pe termen lung de dezvoltare și modernizare a organizației.

Planul de dezvoltare europeană va fi o parte importantă a evaluării cererilor de grant și ar trebui să ofere informații cu privire la:

 • nevoile organizației în ceea ce privește dezvoltarea și internaționalizarea calității (de exemplu, în ceea ce privește competențele de gestionare, competențele personalului, metodele sau instrumentele de predare/învățare noi, dimensiunea europeană, competențele lingvistice, programa de învățământ, organizarea predării, formării și învățării, consolidarea legăturilor cu organizațiile partenere) și modul în care activitățile planificate vor putea răspunde acestor nevoi;
 • impactul așteptat asupra cursanților, cadrelor didactice și altor categorii de personal, precum și asupra organizației în general;
 • modul în care organizația va integra competențele și experiențele dobândite de către personalul său în programa de învățământ și/sau în planul de dezvoltare al organizației.

Scopul planului de dezvoltare europeană este de a asigura că activitățile planificate sunt relevante atât pentru fiecare participant în parte, cât și pentru organizație în ansamblu, întrucât acestea vor avea un impact mai mare asupra calității predării și învățării dacă sunt bine integrate în dezvoltarea strategică a organizației.

B: Instrumentul De Mobilitate (Mobility Tool+)

Cel mai devreme la selecția participanților, organizația beneficiară trebuie să codifice informații generale cu privire la participant și la tipul activității de mobilitate pe care o va efectua acesta (de exemplu, numele participantului, destinația, durata mobilității etc.) în instrumentul de mobilitate. Instrumentul de mobilitate va sprijini beneficiarul în gestionarea activităților de mobilitate Erasmus+. De asemenea, organizația beneficiară este responsabilă de actualizarea instrumentului de mobilitate cu orice schimbare care a avut loc în ceea ce privește participanții sau activitățile pe durata de viață a proiectului de mobilitate.

Beneficiarii vor fi în măsură să genereze rapoarte completate în prealabil din instrumentul de mobilitate, pe baza informațiilor pe care le-au furnizat. Instrumentul de mobilitate va genera, de asemenea, rapoarte care urmează să fie completate de participanții la activitățile de mobilitate.

Mai multe informații despre instrumentul de mobilitate și modul în care acesta poate fi accesat vor fi furnizate în acordul de grant încheiat între agenția națională și beneficiar.

C: Condiții De Participare Pentru Personal

Selecție

Selecția personalului se efectuează de către organizația de trimitere. Procedura de selecție și de acordare a grantului trebuie să fie echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și va fi pusă la dispoziția tuturor părților implicate în procesul de selecție.

Organizația de trimitere trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de interese cu privire la persoanele care pot fi invitate să ia parte la organismele de selecție sau la procesul de selecție a participanților individuali.

 

Acordul De Mobilitate

Se recomandă ca organizația de trimitere și organizația gazdă, împreună cu participanții, să convină asupra activităților desfășurate de către membrii personalului înainte de începerea perioadei de mobilitate prin schimb de scrisori sau mesaje electronice.  Acordul va defini obiectivele cu privire la rezultatele învățării pentru perioada petrecută în străinătate, specificând dispozițiile privind recunoașterea și enumerând drepturile și obligațiile fiecărei părți.

Atât organizația de trimitere, cât și organizația gazdă vor fi responsabile pentru calitatea perioadei de mobilitate în străinătate.

3. După Perioada De Mobilitate

A: Recunoașterea Rezultatelor Învățării

Organizația de trimitere și organizația gazdă implicate ar trebui să convină asupra eliberării unui certificat de mobilitate Europass la sfârșitul mobilității. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se poate proceda, consultați site-ul Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

B: Raportarea

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, toți membrii personalului care au desfășurat o activitate de mobilitate au obligația să completeze și să prezinte un raport fina de participare. Cei care nu reușesc să prezinte raportul pot fi obligați să ramburseze parțial sau integral grantul UE primit. Rambursarea nu se solicită atunci când un membru al personalului a fost împiedicat să își finalizeze activitățile planificate în străinătate din cauza unui caz de forță majoră. Astfel de cazuri sunt raportate de către organizația de trimitere și sunt supuse aprobării scrise din partea agenției naționale.