Erasmus+

Οργανισμοί

Παρουσίαση

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus + μπορούν να ασκούν διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης και δικτύωσης, όπως στρατηγική βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων και δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων συνεργασίας με οργανισμούς από άλλες χώρες με στόχο την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί διευκολύνουν τη μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών, προσωπικού, ασκουμένων, μαθητευόμενων, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και νέων.

Ανάμεσα στα οφέλη των συμμετεχόντων οργανισμών είναι η ενίσχυση της ικανότητάς τους να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, η βελτίωση των μεθόδων διοίκησης, η πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και σχέδια χρηματοδότησης, η ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης σχεδίων, καθώς και ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» δυνατοτήτων για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό.

Υπολογιστής αποστάσεων

 

Βασικές δράσεις

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_elorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Η βασική δράση 1 αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας φοιτητών, προσωπικού, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και νέων. Οι οργανισμοί μπορούν να αναλαμβάνουν την αποστολή ή την υποδοχή φοιτητών και μελών του προσωπικού προς και από συμμετέχουσες χώρες, καθώς και να διοργανώνουν δραστηριότητες διδασκαλίας, κατάρτισης, μάθησης και εθελοντισμού.

Περισσότερα

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_elorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Βασική δράση 2: Καινοτομία και ορθές πρακτικές

Η βασική δράση 2 αποσκοπεί στην ανάπτυξη των τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, μέσω πέντε κύριων δραστηριοτήτων:

  1. Στρατηγικές συμπράξεις για την ενίσχυση της καινοτομίας σε κάθε τομέα, καθώς και κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών.
  2. Συμμαχίες γνώσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε συνεργασία με επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
  3. Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και την καλύτερη εναρμόνιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παρέχονται δυνατότητες για τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, την ενθάρρυνση της απασχόλησης στο εξωτερικό και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
  4. Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού, της προσβασιμότητας και της διεθνοποίησης των ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους.
  5. Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για τους νέους, της μη τυπικής μάθησης και της εθελοντικής εργασίας, καθώς και την προώθηση δυνατοτήτων μη τυπικής μάθησης σε συνεργασία με τις χώρες-εταίρους.

Περισσότερα

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_elorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Βασική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Η βασική δράση 3 αποσκοπεί στη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο, ιδιαίτερα στις συζητήσεις με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς και στην ανάπτυξη των γνώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Περισσότερα

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_elorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Δυνατότητες για διδασκαλία, έρευνα και διάλογο σχετικά με την ΕΕ και τις πολιτικές της.

Περισσότερα

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_elorganisations-sport.svg

Sport

Αθλητισμός

Στόχος είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων για την προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, ο καθορισμός και η εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων στον τομέα του αθλητισμού και η διαχείριση μη κερδοσκοπικών εκδηλώσεων με στόχο την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό.

Περισσότερα

Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Οι δυνατότητες κινητικότητας που παρέχονται για μαθησιακούς σκοπούς στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κινητικότητας φοιτητών, μελών του προσωπικού, ασκουμένων, μαθητευομένων, εθελοντών, εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και νέων.

Ο ρόλος των οργανισμών στο πλαίσιο αυτής της δράσης συνίσταται στην οργάνωση των εν λόγω δυνατοτήτων. Ανάμεσα στα οφέλη των συμμετεχόντων οργανισμών είναι η ενίσχυση της ικανότητάς τους να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, η βελτίωση των διαχειριστικών τους δεξιοτήτων, η πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και σχέδια χρηματοδότησης, η ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης των σχεδίων, ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» δυνατοτήτων για τους φοιτητές και το προσωπικό, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων σχεδίων με εταίρους από όλο τον κόσμο.

 

Δυνατότητες στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1

Φοιτητές και μέλη του προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης

Οι οργανισμοί μπορούν να στέλνουν ή να δέχονται φοιτητές και μέλη του προσωπικού από και προς τις συμμετέχουσες χώρες. Τα μέλη του προσωπικού μπορούν να διδάξουν ή να επιμορφώσουν άτομα στο εξωτερικό, ενώ οι φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση ή μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό.

Περισσότερα

Εκπαιδευόμενοι και μέλη του προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι οργανισμοί μπορούν να στέλνουν ή να δέχονται μαθητευόμενους και φοιτητές για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, καθώς και να στέλνουν μέλη του προσωπικού τους για διδασκαλία ή κατάρτιση.

Περισσότερα

Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης

Οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν ή να δέχονται προσωπικό για διδασκαλία και επαγγελματική εξέλιξη.

Περισσότερα

Προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να στέλνουν ή να δέχονται προσωπικό για διδασκαλία ή κατάρτιση, καθώς και να παρέχουν κύκλους μαθημάτων.

Περισσότερα

Νέοι και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Οι οργανισμοί μπορούν να κάνουν αίτηση για την υλοποίηση σχεδίων. Για τους νέους, τα σχέδια αυτά μπορεί να είναι είτε ανταλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων ομάδες νεαρών ατόμων μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν μαζί για διάστημα τριών το πολύ εβδομάδων, είτε σχέδια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας που διαρκούν 12 μήνες το πολύ. Για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τα σχέδια εστιάζουν στην κατάρτιση και τη δημιουργία δικτύων.

Περισσότερα

Μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

Η δράση αυτή στηρίζει σχέδια εθελοντισμού στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 30 εθελοντές για εργασία στο εξωτερικό άνευ αποδοχών και με πλήρες ωράριο για δύο μήνες το πολύ. Οι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων, την παροχή στέγης, την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και τη μεταφορά των συμμετεχόντων, καθώς και τη στήριξή τους καθόλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.

Περισσότερα

Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus

Οι οργανισμοί μπορούν να διοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η ΕΕ χρηματοδοτεί τα προγράμματα αυτά, ώστε να γίνεται επιλογή φοιτητών τρεις φορές το χρόνο.

Περισσότερα

Δάνεια μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus+

Επιλέξιμοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να χορηγούν δάνεια, με ειδικούς όρους, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Περισσότερα

Βασική δράση 2: Καινοτομία και ορθές πρακτικές

Οι δυνατότητες συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σκοπό έχουν τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των συστημάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα επωφεληθούν από νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ένα πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας και ενίσχυση της ικανότητάς τους να εργάζονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Δυνατότητες στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2

Στρατηγικές συμπράξεις

Στόχος τους είναι η στήριξη καινοτόμων πρακτικών και κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών.

Περισσότερα

Συμμαχίες γνώσης

Στόχοι τους είναι η στήριξη της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανταλλαγής γνώσεων.

Περισσότερα

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

Στοχεύουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και την καλύτερη προσαρμογή των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις τομεακές ανάγκες της αγοράς εργασίας και στη ζήτηση νέων δεξιοτήτων.

Περισσότερα

Ανάπτυξη ικανοτήτων (ανώτατη εκπαίδευση)

Στόχος είναι η στήριξη του εκσυγχρονισμού, της προσβασιμότητας και της διεθνοποίησης των ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους.

Περισσότερα

Ανάπτυξη ικανοτήτων (νεολαία)

Σύνολο πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν την ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών, τη βελτίωση της ποιότητας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και τη στήριξη νέων συστημάτων μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας στις χώρες-εταίρους.

Περισσότερα

Βασική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Οι δυνατότητες στο πλαίσιο αυτής της βασικής δράσης στοχεύουν στην υποστήριξη του συνολικού προγράμματος της ΕΕ, δηλαδή του πλαισίου συνεργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» και της «Στρατηγικής για τη Νεολαία».

Οι οργανισμοί θα συμβάλουν, αφενός, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των συστημάτων που απευθύνονται στη νεολαία στην Ευρώπη και, αφετέρου, στην προώθηση διακρατικής ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας μεταξύ φορέων. Θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία της βάσης για μια τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής καθώς και στην υποστήριξη δικτύων και εργαλείων χρήσιμων για την εφαρμογή της πολιτικής.

Οι οργανισμοί θα συμβάλουν επίσης στη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και την ανάμειξή τους στην πολιτική.

 

Δυνατότητες ΒΔ3

Διαρθρωμένος διάλογος

Συναντήσεις μεταξύ νέων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας, με στόχο να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Περισσότερα

Συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών: νεολαία

Οι δυνατότητες αυτές έχουν ως στόχο την παροχή διαρθρωτικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και πανευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αναμένεται να προωθήσουν την απασχολησιμότητα των νέων, να ενισχύσουν τις δυνατότητες των νέων, να στηρίξουν την ένταξή τους, να συμβάλουν στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή τους, καθώς και στη βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου, μεταξύ άλλων.

Περισσότερα

Συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών: εκπαίδευση και κατάρτιση

Οι δυνατότητες έχουν ως στόχο την παροχή διαρθρωτικής στήριξης σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και πανευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι οργανισμοί αυτοί αναμένεται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες, στοχευμένες και δημιουργικές στρατηγικές και δραστηριότητες με στόχο μια αποτελεσματική υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και δράσεων στους τομείς της δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με τα προγράμματα πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Περισσότερα

Πρωτοβουλίες για καινοτομίες στην πολιτική

Πρωτοβουλίες με στόχο τη χάραξη νέων πολιτικών ή την προετοιμασία της εφαρμογής τους. Υπάρχουν δύο είδη δράσεων, τα μελλοντικά σχέδια συνεργασίας, που στοχεύουν στη χάραξη καινοτόμων πολιτικών και οι πειραματικές δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής, που καθοδηγούνται από κρατικές αρχές υψηλού επιπέδου και στοχεύουν στην δοκιμή και αξιολόγηση της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών.

Περισσότερα

Ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής για συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Στόχος αυτής της πρόσκλησης, που έληξε το 2015, ήταν να στηριχθεί η χάραξη δημόσιων πολιτικών που στοχεύουν στον συντονισμό της παροχής ποιοτικής, συναφούς και προσβάσιμης συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων περαιτέρω κατάρτισης.

Περισσότερα

Στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις μαθητείας

Στόχος αυτής της πρόσκλησης, που έληξε τον Ιανουάριο 2016, ήταν η στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να μπορέσουν αυτές να δημιουργήσουν θέσεις μαθητείας. Τα σχέδια μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων των ενδιάμεσων φορέων, μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού μεγαλύτερων επιχειρήσεων, με σκοπό τον σχεδιασμό και τη δημιουργία δομών στήριξης για τις ΜΜΕ, ή η προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του οργανισμού-ομπρέλας των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δικτύων.

Περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet

Οι δραστηριότητες Jean Monnet αποτελούνται από έξι δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε όλον τον κόσμο.

Στόχος τους είναι επίσης η προώθηση του διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων χάραξης ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στον ρόλο της ΕΕ σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και του διαλόγου μεταξύ των λαών και των πολιτισμών.

 

Οι δράσεις

Ενότητες

Προγράμματα διδασκαλίας μικρής διάρκειας, τουλάχιστον 40 ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος, γενικού, ειδικού ή διεπιστημονικού χαρακτήρα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών.

Περισσότερα

Έδρες

Θέσεις διδασκαλίας για καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Περισσότερα

Κέντρα αριστείας

Τα κέντρα αυτά είναι κομβικά σημεία εμπειρογνωσίας και γνώσεων σε ευρωπαϊκά θέματα.

Περισσότερα

Στήριξη σε ενώσεις

Η δράση αυτή συμβάλλει στη μελέτη της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, φέρνοντας σε επαφή καθηγητές, διδακτικό προσωπικό και ερευνητές με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Περισσότερα

Δίκτυα

Στοχεύουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη συμπράξεων για τις ευρωπαϊκές σπουδές. Οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή πρακτικών, την ανάπτυξη γνώσεων και την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Περισσότερα

Σχέδια

Στοχεύουν στη στήριξη της καινοτομίας, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην επικοινωνία σε ευρωπαϊκά θέματα.

Περισσότερα

Δράσεις αθλητισμού

Σκοπός των δράσεων στον τομέα του αθλητισμού είναι να προωθήσουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό, την σωματική άσκηση και τον εθελοντισμό.

Επίσης, στοχεύουν στην αντιμετώπιση των απειλών κατά της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, την προώθηση τις διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών, τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης, και συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

 

Οι δράσεις

Συμπράξεις συνεργασίας

Σκοπός τους είναι να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες για την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, και να αντιμετωπίσουν απειλές κατά της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού (ντόπινγκ ή στήσιμο αγώνων), να προωθήσουν τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, να βελτιώσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να ενισχύσουν την ανεκτικότητα και την κοινωνική ένταξη.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Στόχος τους είναι η ενθάρρυνση της αθλητικής δραστηριότητας, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών, καθώς και η συμβολή στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Περισσότερα

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας

Σκοπός τους είναι η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μέσω καινοτόμων πρακτικών, καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού.

Περισσότερα

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.