Deiseanna

Ní do mhic léinn amháin a chuireann clár Erasmus+ (a mhairfidh go dtí 2020) deiseanna ar fáil. Is cumasc é de sheacht gclár a bhíodh ann cheana, agus tá deiseanna ann do raon leathan daoine aonair agus eagraíochtaí.

Tá eolas mionsonraithe faoi na deiseanna seo, eolas ar na critéir incháilitheachta san áireamh, le fáil sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+. Tá faoi mhéideanna samplacha maoiniúcháin ar fáil freisin i dtaca le roinnt de na gníomhaíochtaí láraithe.

Daoine Aonair

Tá deiseanna ar fáil do dhaoine de gach aois faoi Erasmus+, deiseanna a chuideoidh leo eolas agus taithí a shealbhú agus a roinnt le chéile in institiúidí agus in eagraíochtaí i dtíortha difriúla.

Fiosraigh leat

Eagraíochtaí

Tá deiseanna ar fáil faoi Erasmus+ do réimse leathan eagraíochtaí, ina measc ollscoileanna, soláthraithe oideachais agus oiliúna, meithleacha machnaimh, eagraíochtaí taighde agus gnólachtaí príobháideacha.

Fiosraigh leat

Comhroinn an leathanach seo