Võimalused

Aastani 2020 rakendatav programm Erasmus+ ei paku palju erinevaid võimalusi mitte ainult üliõpilastele, vaid ka üksikisikutele ja organisatsioonidele, sest selle alla on koondatud seitse varasemat eraldiseisvat programmi.

Nende võimaluste (sh kandidaatidele esitatavate nõuete) kohta leiate täpsemat teavet programmijuhendist. Mõne tsentraliseeritud võimaluse puhul on esitatud ka esialgne rahastamis- ja ajakava.

Üksikisikud

Erasmus+ pakub igas vanuses inimestele mitmesuguseid võimalusi teadmiste ja kogemuste täiendamiseks ning vahetamiseks eri riikide asutustes ja organisatsioonides.

Lisateave

Organisatsioonid

Erasmus+ pakub võimalusi paljudele eri organisatsioonidele, nagu ülikoolid, haridus- ja koolitusasutused, eksperdirühmad, teadusasutused ning eraettevõtjad.

Lisateave

Jaga seda lehte