Ungdomsledare

Erasmus+ stöder kompetensutveckling för ungdomsledare genom fortbildning eller nätverksarbete utomlands.

Vad kan jag göra?

Nätverk och fortbildning

Det kan vara kurser, studiebesök, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på en organisation.

Läs mer

Dela denna sida