Pracovníci s mládežou

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou prostredníctvom zahraničných pobytov zameraných na odbornú prípravu alebo vytváranie sietí.

Príležitosti

Vytváranie sietí a odborná príprava

Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, mentorského programu alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku