Oibrithe don Óige

Tacaíonn Erasmus+ le forbairt ghairmiúil oibrithe don Óige trí shealanna a chur ar fáil dóibh le hoiliúint nó líonrú a dhéanamh thar lear.

Deiseanna

Líonrú agus oiliúint

I dtaca le tréimhsí thar lear, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: cúrsaí oiliúna, cuairteanna staidéir, scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe.

Tuilleadh eolais

Comhroinn an leathanach seo