Pracovníci s mládeží

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím školicích nebo networkingových pobytů v zahraničí.

Příležitosti

Networking a odborná příprava

V rámci těchto pobytů se pracovníci mohou například zúčastnit školicích programů či studijních exkurzí nebo získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v organizacích, které pracují s mládeží nebo se zabývají její problematikou apod.

Další informace

Sdílej tuto stránku