Mladí ľudia

Program Erasmus+ ponúka príležitosti pre všetkých mladých ľudí, nielen pre študentov a účastníkov odbornej prípravy. S programom Erasmus+ môžete v rámci mládežníckej výmeny v zahraničí pracovať ako dobrovoľník v Európe alebo za jej hranicami.

Príležitosti

Výmeny mládeže

Výmeny mládeže umožňujú skupinám mladých ľudí z rôznych krajín, aby sa stretávali a aby spoločne strávili až 21 dní. Medzi aktivity, do ktorých je možné sa počas mládežníckej výmeny zapojiť, patria semináre, cvičenia, diskusie, simulované hry, aktivity v prírode atď.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku