Jaunieši

“Erasmus+” ir atvērta visiem jauniešiem — ne tikai tiem, kuri studē vai mācās. Ar “Erasmus+” jaunieši var iesaistīties brīvprātīgo darbā Eiropā vai ārpus tās, piedalīties apmaiņas pasākumā ārzemēs.

Iespējas

Eiropas Brīvprātīgo dienests

Eiropas Brīvprātīgo dienests ir pieejams jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem. Tas dod iespēju doties uz ārzemēm uz laiku no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem, lai brīvprātīgi piedalītos kādā projektā. Ir daudz projektu daudzās jomās, tādās kā sociālā aprūpe, vide un kultūra.

Lasiet vēl

Jauniešu apmaiņa

Jauniešu apmaiņa dod iespēju jauniešu grupām no dažādām valstīm tikties un dzīvot kopā ilgākais 21 dienu. Jauniešu apmaiņas laikā jūs noteikti piedalīsieties dažādās darbībās: semināros, vingrinājumos, diskusijās, lomu spēlēs, brīvā dabā rīkotās aktivitātēs u.tml.

Lasiet vēl

Bendrinti šį puslapį