Jaunimas

Jaunimo galimybės

Programa „Erasmus+“ gali naudotis visi – ne tik besimokantys – jaunuoliai. Naudodamiesi „Erasmus+“ galite savanoriauti Europoje ar už jos ribų arba dalyvauti jaunimo mainuose užsienyje.

Galimybės

Europos savanorių tarnyba

Europos savanorių tarnybos veikloje gali dalyvauti 17–30 metų jaunuoliai. Ji sudaro jums sąlygas išvykti į užsienį nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių trunkančiam laikotarpiui ir savo noru dalyvauti projekte. Galimi įvairiausi daugybės sričių – socialinės rūpybos, aplinkos, kultūros ir kt. – projektai.

Daugiau informacijos

Jaunimo mainai

Jaunimo mainų programose dalyvaujančio įvairių šalių jaunimo grupės gali drauge praleisti laikotarpį, galintį trukti iki 21 dienos. Jaunimo mainų programos suteikia galimybę dalyvauti seminaruose, pratybose, diskusijose, vaidmenų žaidimuose, renginiuose po atviru dangumi ir kt.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį