Daoine óga

Ní do na daoine atá gafa le hoideachas agus le hoiliúint amháin atá Erasmus + ar fáil ach tá sé oscailte do gach duine óg. Trí Chlár Erasmus+. is féidir leat dul ag obair mar oibrí deonach san Eoraip nó lasmuigh di nó páirt a ghlacadh i malartú ógra thar lear.

Deiseanna

An tSeirbhís Dheonach Eorpach

Is do dhaoine óga atá 17-30 bliain d'aois an tSeirbhís Dheonach Eorpach agus féadfaidh tú taisteal thar lear ar feadh tréimhse idir 2 sheachtain agus 12 mhí chun páirt a ghlacadh i dtionscadal ar bhonn deonach. Tá raon leathan tionscadal ann i roinnt mhaith réimsí ar nós cúram sóisialta, an chomhshaoil agus cultúir.

Tuilleadh eolais

Malartuithe ógra

Tugann Malartuithe Ógra grúpaí daoine óga ó thíortha éagsúla le chéile le maireachtáil le chéile ar feadh tréimhsí suas le 21 lá. Má dhéanann tú malartú, beidh tú páirteach i ngníomhaíochtaí cosúil le ceardlanna, cleachtaí, díospóireachtaí, rólimirt, gníomhaíochtaí amuigh faoin aer, etc.

Tuilleadh eolais:

Comhroinn an leathanach seo