Νέοι

Το Erasmus+ απευθύνεται σε όλους τους νέους, και όχι μόνο σε όσους αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή κατάρτιση. Με το Erasmus+ μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία στην Ευρώπη και αλλού ή να συμμετάσχετε σε ανταλλαγή νέων στο εξωτερικό.

Δυνατότητες

Ανταλλαγές νέων

Μέσω αυτών των ανταλλαγών δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες νέων από διαφορετικές χώρες να συναντηθούν και να ζήσουν μαζί για διάστημα μέχρι 21 ημερών. Σε μια τέτοια ανταλλαγή, μπορείτε να αναμένετε ότι θα λάβετε μέρος σε δραστηριότητες όπως εργαστήρια, ασκήσεις, συζητήσεις, ερμηνεία ρόλων, δραστηριότητες στην ύπαιθρο κ.λπ.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα