Младежи

Програмата „Еразъм+“ предлага възможности за всички млади хора, не само за тези, които се обучават. Благодарение на „Еразъм+“ можете да работите като доброволец в Европа или извън нея или да участвате в младежки обмен в чужбина.

Възможности

Европейска доброволческа служба

Европейската доброволческа служба предлага възможности на младите хора на възраст между 17 и 30 години. Те могат да пътуват в чужбина за период от 2 седмици до 12 месеца, за да участват в проект на доброволна основа. Има голямо разнообразие от проекти в много области, като социални грижи, околна среда и култура.

Научете повече

Младежки обмен

Дейностите за младежки обмен дават възможност на младежи от различни държави да се срещат и да живеят заедно за период до 21 дни. По време на младежки обмен може да участвате в различни дейности — семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, занимания на открито и др.

Научете повече

Споделете тази страница