Младежи

Програмата „Еразъм+“ предлага възможности за всички млади хора, не само за тези, които се обучават. Благодарение на „Еразъм+“ можете да работите като доброволец в Европа или извън нея или да участвате в младежки обмен в чужбина.

Възможности

Младежки обмен

Дейностите за младежки обмен дават възможност на младежи от различни държави да се срещат и да живеят заедно за период до 21 дни. По време на младежки обмен може да участвате в различни дейности — семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, занимания на открито и др.

Научете повече

Споделете тази страница