Mladí ľudia a pracovníci s mládežou

Ako sa prihlásiť

Ak máte účet EU Login, môžete na prístup k prihláškam v rámci programu Erasmus+ použiť ikonu elektronické formuláre (eForms).

Ak nemáte účet EU Login, môžete si ho vytvoriť kliknutím na ikonu Vytvoriť účet EU Login nižšie.

Upozorňujeme, že vyplnená prihláška by sa mala predložiť národnej agentúre tej krajiny účastniacej sa programu, v ktorej má organizácia podávajúca prihlášku svoje sídlo.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka príležitosti na organizáciu projektov v oblasti mobility mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Programy mládežníckych výmen umožňujú, aby sa skupiny mladých ľudí z rôznych krajín stretávali, spoločne žili a vykonávali rôzne činnosti zamerané na oblasť ich záujmu počas maximálne 21 dní. Tieto činnosti plánujú a pripravujú účastníci zapojení do projektu. Informácie o tom, ako sa môžu mladí ľudia zapojiť do projektov, nájdete na stránke Mládežnícke výmeny.

Organizácie môžu pripraviť projekty aj v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, kde mladí ľudia vykonávajú neplatenú prácu na plný úväzok v zahraničí.

Organizácie pracovníkov s mládežou môžu podporiť profesionálny rozvoj a sieť svojich členov prostredníctvom týchto činností:

  • semináre,
  • kurzy odbornej prípravy,
  • podujatia zamerané na získavanie kontaktov,
  • študijné návštevy,
  • mentorské programy alebo sledovanie kolegov pri práci.

Ako fungujú?

Organizácie alebo skupiny mladých ľudí, ktoré majú záujem o zapojenie sa do týchto činností, sa môžu prihlásiť v jednej z týchto úloh:

  • koordinátor projektu mobility mládeže – zodpovedá za podanie žiadosti v mene všetkých účastníkov,
  • vysielajúca organizácia – organizácia zodpovedná za vysielanie mladých ľudí a/alebo pracovníkov s mládežou do zahraničia,
  • prijímajúca organizácia – zodpovedá za organizáciu pobytu, vypracovanie programu činností pre účastníkov a poskytovanie podpory.

Prihlášku môže podať v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu akákoľvek organizácia alebo skupina so sídlom v krajine účastniacej sa programu.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Výmeny mládeže

Na týchto výmenách, ktoré trvajú od 5 do 21 dní, sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 13 – 30 rokov. Výmeny sa môžu uskutočniť v členských štátoch EÚ alebo tretích krajinách. Do výmen musia byť zapojené organizácie z najmenej dvoch krajín.

Európska dobrovoľnícka služba (EVS)

EVS Zúčastnené organizácie musia byť akreditované podľa usmernení a rešpektovať hodnoty charty EVS. Akreditované organizácie sú uvedené v databáze EVS.

Akreditované organizácie môžu uverejňovať dostupné dobrovoľnícke príležitosti v databáze Európskeho portálu pre mládež.

Ak je ich žiadosť schválená, organizácie zodpovedajú za výber, prípravu a riadenie dobrovoľníckych príležitostí, ako aj za rôzne logistické záležitosti, ako sú strava, ubytovanie a doprava. Dobrovoľníkom musia poskytnúť aj informačný balík EVS a musia uznať ich vzdelávaciu skúsenosť prostredníctvom preukazu Youthpass.

Informačný balík obsahuje:

Pracovníci s mládežou

Programy pre pracovníkov s mládežou zvyčajne trvajú od dvoch dní do dvoch mesiacov a musia sa uskutočniť v krajine jednej zo zúčastnených organizácií. Do projektu sa môže zapojiť až 50 ľudí.

Ako sa prihlásiť?

Organizácie by mali žiadosti predložiť národnej agentúre v krajine účastniacej sa programu, v ktorej majú sídlo.

Ďalšie informácie

V sprievodcovi programom Erasmus+ nájdete viac informácií o dostupných príležitostiach a o tom, ako sa prihlásiť.

Národné agentúry, prípadne podporné centrá SALTO-YOUTH (v susedných partnerských krajinách) vám poskytnú viac informácií. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Zdieľajte túto stránku