Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą

Jak się zgłosić?

Jeśli masz konto EU Login, kliknij przycisk e Formularze, aby uzyskać dostęp do aplikacji Erasmus+.

Jeśli nie masz konta EU Login, kliknij poniżej przycisk Utwórz konto EU login.

Uwaga: wypełniony wniosek należy złożyć do agencji krajowej w tym spośród krajów uczestniczących w programie, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Projekty w ramach programu Erasmus+

W ramach programu można organizować projekty wymiany dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Dzięki wymianom młodzieżowym grupy młodych ludzi z różnych krajów mogą spędzić wspólnie do 21 dni, biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach dotyczących tematyki, którą są zainteresowani. Te zajęcia są planowane i przygotowywane przez uczestników projektu. Na stronie poświęconej wymianom młodzieżowym można znaleźć informacje o tym, jak wziąć udział w projekcie.

Organizacje mogą również przygotowywać projekty w ramach wolontariatu europejskiego. Podczas tego rodzaju projektów dla wolontariuszy młodzi ludzie nieodpłatnie pracują za granicą w pełnym wymiarze godzin.

Organizacje zrzeszające osoby pracujące z młodzieżą mogą uczestniczyć w projektach, których celem jest wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą i tworzenie sieci współpracy. Te projekty mogą obejmować:

  • seminaria
  • kursy szkoleniowe
  • wydarzenia mające na celu nawiązanie kontaktów
  • wizyty studyjne
  • lub praktyczne doświadczenia edukacyjne (job shadowing) / okresy obserwacji za granicą.

Jak przebiega organizacja projektów

Organizacje lub grupy młodych ludzi zainteresowanych realizacją projektów mogą wziąć udział w programie jako:

  • koordynator projektu mobilności młodzieży – odpowiedzialny za zgłoszenie projektu w imieniu wszystkich uczestników
  • organizacja wysyłająca – odpowiedzialna za wysłanie młodych ludzi lub osób pracujących z młodzieżą za granicę
  • organizacja przyjmująca – odpowiedzialna za przyjęcie gości, opracowanie programu zajęć dla uczestników i zapewnienie im potrzebnego wsparcia.

Do udziału w programie mogą zgłaszać się wszelkie organizacje lub grupy mające siedzibę w kraju uczestniczącym w programie. Te organizacje lub grupy muszą złożyć wniosek w imieniu wszystkich uczestników projektu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wymiany młodzieży

Wymiany są przeznaczone dla osób w wieku od 13 do 30 lat i mogą trwać od pięciu do 21 dni. Mogą się odbywać w UE lub poza nią. W wymianach muszą uczestniczyć organizacje z co najmniej dwóch krajów.

Wolontariat europejski

W ramach europejskiego wolontariatu organizacje uczestniczące muszą być akredytowane zgodnie z wytycznymi i przestrzegać zasad zapisanych w karcie wolontariatu europejskiego. Organizacje posiadające akredytację są wymienione w bazie danych wolontariatu europejskiego.

Akredytowane organizacje mogą publikować ogłoszenia o naborze wolontariuszy w bazie danych Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Organizacje, których zgłoszenia zostaną przyjęte, będą odpowiedzialne za organizację projektu i zarządzanie nim, jak również za sprawy praktyczne, takie jak utrzymanie, zakwaterowanie i transport. Organizacje muszą zapewnić wolontariuszom pakiet informacyjny wolontariatu europejskiego i muszą poświadczyć doświadczenie zdobyte przez wolontariuszy za pośrednictwem Youthpass.

Pakiet informacyjny zawiera m.in.:

Osoby pracujące z młodzieżą

Projekty dla osób pracujących z młodzieżą mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy i muszą się odbywać w kraju, w którym ma siedzibę jedna z organizacji uczestniczących. W projektach może wziąć udział do 50 osób.

Jak się zgłosić?

Wnioski należy kierować do agencji krajowej w kraju uczestniczącym w programie, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Więcej informacji

Więcej informacji o projektach oraz wskazówki, jak się zgłosić, można znaleźć w przewodniku dotyczącym programu Erasmus+.

Szczegółowych informacji udzielają agencje krajowe lub w przypadku krajów partnerskich centra współpracy SALTO (o ile istnieją). Można również skontaktować się z Komisją Europejską.

Podziel się tą stroną