Fiatalok és ifjúságsegítők

Hogyan lehet pályázni?

Ha már van felhasználói fiókja az EU Login rendszerben, kattintson az Elektronikus űrlapok gombra, hogy az Erasmus+ pályázatok oldalra jusson.

Ha nincs felhasználói fiókja, kattintson az alábbi Fiók létrehozása az EU Login rendszerben gombra.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kitöltött pályázati anyagot a pályázó szervezet székhelye szerinti ország nemzeti irodájának kell benyújtani.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ segít megteremteni a fiatalok és az ifjúságsegítők mobilitását előmozdító projektek megszervezéséhez szükséges hátteret.

Az ifjúsági csereprogramok során a részt vevő fiataloknak lehetőségük nyílik őket érdeklő területeken együtt tevékenykedni, és akár 21 napig együtt lakni más országokból származó fiatalokkal. Ez arra is kiváló alkalom, hogy ismeretségeket kössenek külföldi kortársaikkal. A közös tevékenységeket a projektben részt vevők tervezik meg és készítik elő. A részvételi lehetőségekről az ifjúsági csereprogramokkal foglalkozó weboldalunkon érdemes tájékozódni.

A projektgazda szervezetek emellett az európai önkéntes szolgálat keretein belül is foglalkoztathatnak fiatalokat, teljes munkaidős, fizetetlen külföldi munkákba bevonva őket.

Ami az ifjúságsegítőket illeti, itt a szakmai fejlődés és a hálózatépítés előmozdításában tudnak szerepet vállalni a különböző szervezetek, egyebek mellett az alábbi programok megszervezése révén:

  • szemináriumok,
  • tanfolyamok,
  • kapcsolatépítési célú rendezvények,
  • tanulmányutak,
  • külföldi szakmai látogatások (job shadowing), szakmai megfigyelések.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A különböző szervezetek, illetve a részvétel iránt érdeklődő fiatalok csoportjai a következő szerepkörökre jelentkezhetnek:

  • ifjúsági mobilitási projektek koordinátora, aki az összes résztvevő nevében pályázik,
  • küldő szervezet, amely a fiatalok és/vagy ifjúságsegítők kiutazásával kapcsolatos feladatokat intézi,
  • fogadó szervezet, amely a résztvevőket fogadja, kidolgozza a nekik kínált tevékenységek munkaprogramját, és támogatást nyújt a számukra.

A programországok valamelyikében bejegyzett bármely szervezet vagy csoport pályázhat. A pályázónak az adott projektben részt vevő összes szervezet nevében kell a pályázatot benyújtania.

Mit érdemes még tudni?

Ifjúsági csereprogramok

A programokra, melyek időtartama 5–21 nap lehet, 13–30 éves fiatalok jelentkezhetnek. Helyszínül uniós tagállamot, de EU-n kívüli országot is lehet választani. A csereprogramokban legalább két ország szervezeteinek részt kell venniük.

Európai önkéntes szolgálat

Az európai önkéntes szolgálat (EVS) által kínált lehetőségekkel azok a szervezetek élhetnek, amelyek rendelkeznek a vonatkozó iránymutatás szerinti akkreditációval, és az EVS alapokmányában foglalt értékeket vallják. Az akkreditált szervezetek listája megtalálható az EVS adatbázisában.

Az akkreditált szervezetek az Európai Ifjúsági Portál adatbázisában tehetik közzé az önkéntesmunka-lehetőségeket.

A sikeres pályázatot benyújtó szervezetek felelnek az önkéntesmunka-lehetőségek meghatározásáért és fejlesztéséért, illetve a munka irányításáért, beleértve a logisztikai vonatkozásokat, így a résztvevők ellátásával, elszállásolásával és a közlekedéssel kapcsolatos teendőket is. Szintén az ő feladatuk ellátni az önkénteseket információs csomaggal, valamint a Youthpass tanúsítvány révén elismerni a megszerzett tudást.

A csomag az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

Ifjúságsegítők

Az ifjúságsegítők számára a részt vevő szervezetek székhely szerinti országának egyikében kell mobilitási lehetőségeket kínálni. A projekt időtartama legalább két nap és legfeljebb két hónap lehet. Az egyes projektekben legfeljebb 50 fő vehet részt.

Hogyan kell pályázni?

A pályázatokat a pályázó szervezet székhelye szerinti programország nemzeti irodájához kell benyújtani.

További információk

A programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) további hasznos információk olvashatók a megpályázható lehetőségekről és a pályázati feltételekről.

További kérdésekkel a tagállamokban működő nemzeti irodákhoz, illetve a szomszédos partnerországok esetében a SALTO-YOUTH forrásközpontokhoz lehet fordulni (ahol vannak ilyenek), de az Európai Bizottsággal is fel lehet venni a kapcsolatot.

Oszd meg ezt az oldalt