Unge og ungdomsarbejde

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Hvis du har en EU Login-konto, kan du bruge eForms-knappen til at få adgang til Erasmus+-ansøgninger.

Hvis du ikke har en EU Login-konto, kan du bruge knappen Opret EU Login-konto herunder.

Bemærk, at udfyldte ansøgninger skal indsendes til det nationale kontor i det programland, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvilke muligheder findes der?

Erasmus+ giver mulighed for at gennemføre mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere.

Ungdomsudvekslinger giver grupper af unge fra forskellige lande mulighed for at mødes og bo sammen i op til 21 dage for at udføre forskellige aktiviteter med fokus på et tema, som er relevant for dem. Aktiviteterne planlægges og forberedes af de involverede deltagere i projektet. Oplysninger om, hvordan unge kan deltage, findes på siden om ungdomsudvekslinger.

Organisationer kan også forberede projekter under Den Europæiske Volontørtjeneste, som giver unge mulighed for at bidrage gennem ulønnet fuldtidsarbejde i udlandet.

Hvad angår ungdomsarbejdere, har organisationer mulighed for at støtte deres faglige udvikling og netværksarbejde, gennem aktiviteter som:

  • seminarer
  • kurser
  • netværksarrangementer
  • studiebesøg
  • job shadowing/observationsperioder i udlandet.

Hvordan fungerer det?

Organisationer eller grupper af unge med interesse i at deltage kan søge om deltagelse i en af følgende roller:

  • Koordinator for et ungdomsmobilitetsprojekt – med ansvar for at søge på vegne af alle deltagere
  • Hjemorganisation – med ansvar for at sende unge og/eller ungdomsarbejdere til udlandet
  • Værtsorganisation – med ansvar for at tage imod deltagere, udarbejde et aktivitetsprogram for dem og yde støtte til dem.

Enhver organisation eller gruppe etableret i et programland kan være ansøger og skal søge på vegne af alle deltagerorganisationer i et projekt.

Hvad mere skal du vide?

Ungdomsudvekslinger

Udvekslingerne er tilgængelige for unge i alderen 13 til 30 år og varer mellem 5 og 21 dage. De kan finde sted i lande i eller uden for EU. Udvekslinger skal involvere organisationer fra mindst to lande.

Den Europæiske Volontørtjeneste (EVT)

For at deltage skal organisationerne akkrediteres i henhold til retningslinjerne og overholde værdierne i EVT-chartret. De akkrediterede organisationer er opført i EVT-databasen.

Akkrediterede organisationer kan offentliggøre muligheder for frivilligt arbejde på den europæiske ungdomsportal.

Hvis organisationers ansøgning godkendes, vil de blive ansvarlige for at udpege, udvikle og forvalte muligheder for frivilligt arbejde samt for at varetage forskellige logistiske aspekter såsom ophold, indlogering og transport. De skal også sørge for, at de frivillige modtager EVT's informationspakke, og de skal anerkende de frivilliges læringserfaring gennem ungdomspasset.

Infopakken indeholder:

Ungdomsarbejdere

Ophold for ungdomsarbejdere kan vare fra to dage til to måneder og skal finde sted i et af de deltagende organisationers lande. Projekterne kan have op til 50 deltagere.

Hvordan søger man?

Ansøgninger skal sendes til det nationale agentur i det programland, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Læs mere

I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om dine muligheder og om, hvordan du søger.

De nationale agenturer eller, for tilgrænsende partnerlandes vedkommende, SALTO-ressourcecentrene (hvis de findes) kan give dig nærmere oplysninger, eller du kan kontakte Europa-Kommissionen.

Del denne side