Staże dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i absolwentów szkół zawodowych oraz dla osób przyuczających się do zawodu

Informacje ogólne

Z programu Erasmus+ oferowane jest dofinansowanie na staże i naukę za granicą dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Ta oferta przeznaczona jest również dla uczniów odbywających staż przyuczający do zawodu w firmie oraz dla absolwentów szkół zawodowych, którzy niedawno ukończyli naukę.

Staże odbywają się w firmach lub w innych instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, gdzie program zajęć będzie obejmował staże w miejscu pracy.

W przypadku staży trwających ponad miesiąc uczestnicy mają dostęp do systemu wsparcia językowego online. To narzędzie pozwoli im nauczyć się języka potrzebnego podczas stażu i nauki.

Czas trwania

Staże mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy.

Warunki

Przed rozpoczęciem stażu Ty, instytucja lub organizacja wysyłająca oraz organizacja przyjmująca musicie podpisać porozumienie o programie stażu i zobowiązanie do zapewnienia jakości. Dokument ten będzie określać, czego planujesz się nauczyć, jakie są Twoje prawa i obowiązki oraz w jaki sposób zostanie oficjalnie uznany okres stażu.

Instytucja lub organizacja wysyłająca oraz organizacja przyjmująca muszą mieć siedzibę w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Do otrzymania wsparcia przeznaczonego dla absolwentów, którzy niedawno ukończyli naukę, kwalifikują się osoby, które odbywają staż przed upływem roku od momentu ukończenia nauki.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie unijne pokrywa koszty podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą.

Mimo że są to środki unijne, zarządza nimi konkretna organizacja wysyłająca i to ona odpowiada za wypłacanie środków osobom prywatnym.

Można również otrzymać środki na kurs języka potrzebnego podczas stażu.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Osoba prywatna nie może sama ubiegać się o dotację. To organizacje muszą złożyć wniosek, a następnie wybrać kandydatów na staż.

Skontaktuj się ze swoją szkołą, aby dowiedzieć się, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+:

  • część B zawiera informacje o kryteriach selekcji, kryteriach kwalifikowalności i zasadach dotyczących finansowania.

Agencje krajowe odpowiadają na pytania i pomagają złożyć wniosek.

Podziel się tą stroną