Stažēšanās iespējas profesionālās izglītības un apmācības iestāžu audzēkņiem un diplomu nesen saņēmušām personām

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta stažēšanos (pagaidu darbu vai mācību periodus ārzemēs) audzēkņiem, kas reģistrējušies mācībām profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēs.

Šīs iespējas ir arī mācekļiem, kuri tiek apmācīti uzņēmumā, un arī nesen diplomu ieguvušām personām.

Apmācību īstenos darba vietā vai citā PIA iestādē ar mācību periodiem darba vidē jūsu studiju ietvaros.

Tad, ja stažēšanās ilgst vairāk nekā mēnesi, ir pieejams tiešsaistes lingvistiskais atbalsts un jūs varat sākt mācīties jūsu darba vietā runāto valodu.

Ilgums

Stažēšanās var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem.

Nosacījumi

Pirms sākat stažēties, jums, jūsu iestādei vai organizācijai un uzņemošajai organizācijai ir jāparaksta mācību līgums un saistības attiecībā uz kvalitāti. Šajā līgumā tiek norādīti mācību mērķi, jūsu tiesības un pienākumi, kā arī ziņas par to, kā oficiāli tiks atzīta jūsu stažēšanās.

Jūsu organizācijai vai iestādei un uzņemošajai organizācijai ir jābūt reģistrētai “Erasmus+” programmas valstīs.

Lai “Erasmus+” atbalstu saņemtu jaunā diplomanda kārtā, jums jāiziet stažēšanās 1 gada laikā pēc jūsu diploma saņemšanas.

Finansiālais atbalsts

ES dotācijas segs jūsu ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus ārzemēs.

Lai gan dotācijas finansē ES, to piešķiršanu pārvalda attiecīgā nosūtošā organizācija, kura veic maksājumus privātpersonām.

Iespējams, ka varat saņemt atbalstu vietējās darba valodas apgūšanai.

Kā pieteikties

Jūs nevarat lūgt stipendiju pats kā privātpersona. Pieteikumus iesniedz organizācijas, tās pēc tam arī atlasa kandidātus, kurus interesē stažēšanās ārzemēs.

Jautājiet savā PIA organizācijā, vai jums šīs iespējas ir pieejamas.

Plašāka informācija

“Erasmus+” programmas vadlīnijās ir arī detalizēta informācija par šīm iespējām:

  • to B daļā iepazīstieties ar atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valstu aģentūras var atbildēt uz jūsu jautājumiem un palīdzēt noformēt jūsu pieteikumu.

Bendrinti šį puslapį