Profesinio mokymo įstaigų moksleivių, pameistrių ir absolventų praktika

Apžvalga

Pagal „Erasmus+“ remiama šiuo metu profesinio mokymo įstaigose įregistruotų moksleivių praktika (mokomoji praktika arba mokymosi laikotarpiai užsienyje).

Šiomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įmonių pameistriai bei neseniai studijas baigę absolventai.

Būsite priimti darbo vietoje arba kitoje profesinio mokymo įstaigoje, o mokymosi darbo vietoje laikotarpiai bus įskaitomi į jūsų studijas.

Ilgiau kaip 1 mėnesį trunkančios praktikos atveju, internetinės kalbinės paramos priemonės padės jums mokytis kalbos, kurios reikia darbo vietoje arba studijoms.

Trukmė

Praktika gali trukti nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių.

Sąlygos

Prieš praktikos pradžią jūs, jūsų įstaiga arba organizacija ir priimančioji organizacija sudarote mokymosi susitarimą ir pasirašote kokybės įsipareigojimą. Šiame dokumente išdėstomi jūsų mokymosi tikslai, teisės ir pareigos ir nurodoma, kaip jūsų praktika bus pripažinta oficialiai.

Jūsų organizacija arba įstaiga ir priimančioji organizacija turi būti įsisteigusios „Erasmus+“ programos šalyse.

Paramą pagal „Erasmus+“ norinčių gauti absolventų praktika turi būti atliekama per 1 metus nuo mokslo baigimo.

Finansinė parama

ES dotacijos skirtos padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidoms.

Nors dotacijas finansuoja ES, jas tvarko atitinkama siunčiančioji organizacija. Ji yra atsakinga už išmokų individualiems asmenims mokėjimą.

Gali būti, kad galėsite gauti lėšų, skirtų padėti jums mokytis vietos darbo kalbos.

Kaip pateikti paraišką

Negalite dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraiškas turi pateikti organizacijos, kurios ir atrinks kandidatus atlikti praktiką užsienyje.

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo profesinio mokymo organizacijoje.

Daugiau informacijos

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.

Bendrinti šį puslapį