Kutsehariduses ja -koolituses osalejate ning hiljuti lõpetanute praktika ja õpipoisiõpe

Ülevaade

Erasmus+ toetab kutsehariduses ja -koolituses osalevate õpilaste praktikat (tööpraktika või õppeperioodid välismaal).

Praktikavõimalused on avatud ka ettevõtete praktikantidele ja hiljuti kutseharidus- või -koolitusasutuse lõpetanutele.

Praktika toimub kas töökohal või mõnes muus kutseharidus- või -koolitusasutuses ning töökohal toimuv väljaõpe moodustab osa teie õpingutest.

Üle 1 kuu pikkuste praktikaperioodide puhul aitab veebipõhine keeletugi Online Linguistic Support õppida töökohal või õpingutel vajaminevat keelt.

Kestus

Praktika võib kesta kahest nädalast kuni 12 kuuni.

Tingimused

Enne kui saate praktikat alustada, peate teie, teie kõrgkool või organisatsioon ning vastuvõttev organisatsioon sõlmima õppelepingu ja allkirjastama kvaliteedikohustused. Selles dokumendiga nähakse ette teie õppe-eesmärgid, õigused ja kohustused ning praktika ametliku tunnustamise viis.

Teie organisatsioon või kõrgkool ja vastuvõttev organisatsioon peavad asuma Erasmus+ programmiriigis.

Selleks et saada hiljuti lõpetanute Erasmus+ toetust, peab praktika toimuma lõpetamisest 1 aasta jooksul.

Rahaline toetus

EL annab toetust, et katta teie reisi- ja elamiskulud välismaal.

Kuigi toetusi rahastab EL, haldab neid saatev organisatsioon ning vastutab ka maksete tegemise eest.

Teil võib olla õigus saada toetust ka töökohal kasutatava keele õppimiseks.

Kuidas taotleda?

Toetust ei saa taotleda otse eraisikuna. Taotluse peab esitama organisatsioon, kes valib välja praktikakandidaadid.

Uurige oma kutseharidus- ja -koolitusasutuselt, milliseid toetusi teil on õigus saada.

Lisateave

Erasmus+ programmijuhendis on üksikasjalik teave järgmiste võimaluste kohta:

  • Teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Kui teil on küsimusi või vajate taotlemisel abi, pöörduge palun riikliku büroo poole.

Jaga seda lehte