Стажове за обучаващи се в професионални училища, практиканти и наскоро завършили

Общ преглед

Програма „Еразъм+“ подкрепя стажове (работа с цел обучение или периоди на обучение в чужбина) за обучаващи се в професионални училища (училища заПОО).

От възможностите могат да се възползват и обучаващите се в предприятия практиканти и наскоро завършилите професионални училища.

Обучението ще се извършва на работното място или в друга институция за ПОО с периоди на обучение на работното място като част от курса на обучение.

За стажове с продължителност над 1 месец достъпът до онлайн езиковата подкрепа ще ви помогне да научите езика, използван на работното място или в обучението.

Продължителност

Стажовете могат да са с продължителност от 2 седмици до 12 месеца.

Условия

Преди да започнете като стажант, вие, вашата институция или организация и приемащата организация сключвате споразумение за обучение и подписвате ангажимент за качество. В документа се определят целите на обучението, вашите права и отговорности и как вашият стаж ще бъде официално признат.

Вашата организация или институция и приемащата организация трябва да са установени в държава по програмата „Еразъм+“.

За да получите подкрепа по „Еразъм+“ като наскоро завършил обучението си, вашият стаж трябва да се проведе до 1 година след завършването.

Финансова подкрепа

Безвъзмездните средства от ЕС са предназначени да покрият вашите пътни и дневни разходи по време на престоя ви в чужбина.

Въпреки че са финансирани от ЕС, средствата се управляват от изпращащата организация и тя отговаря за плащанията на физически лица.

Възможно е да имате право да получите средства, които да ви помогнат да учите местния работен език.

Как да кандидатствате

Не можете да кандидатствате директно за безвъзмездна помощ като физическо лице. Кандидатурите трябва да се подадат от организации, които подбират кандидатите за стажове в чужбина.

Свържете се с вашата организация за ПОО, за да научите дали подобни възможности са достъпни за вас.

Научете повече

Ръководството за програмата „Еразъм+“ също предлага подробна информация за тези възможности:

  • Вижте Част Б за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране.

Националните агенции могат да отговорят на въпросите ви и да ви помогнат да кандидатствате.

Споделете тази страница