Podpora za reformo politik

Ta ukrep si prizadeva za uresničitev ciljev evropske politične agende, strateškega okvira za izobraževanje in usposabljanje 2020 ter evropske strategije za mlade.

Organizacije bodo izboljšale kakovost sistemov izobraževanja, usposabljanja in dela z mladimi v Evropi ter spodbujale vzajemno učenje in mednarodno sodelovanje med državnimi organi. Organizacije bodo tudi prispevale k oblikovanju politik na podlagi dokazov ter podpori omrežjem in orodjem za izvajanje teh politik.

Spodbujale bodo tudi udejstvovanje mladih v demokratičnem življenju in sodelovanje s politiki.

Možnosti

Strukturirani dialog

Srečanja mladih in snovalcev politik na področju mladine in spodbujanje aktivnega družbenega udejstvovanja mladih.

Več ...

Sodelovanje civilne družbe: mladi

Strukturna podpora evropskim nevladnim organizacijam in vseevropskim omrežjem, dejavnim na področju mladih. Sodelujoče organizacije naj bi spodbujale zaposljivost in opolnomočenje mladih, podpirale njihovo vključevanje v družbo ter krepile njihov osebni, strokovni in izobrazbeni razvoj.

Več ...

Sodelovanje civilne družbe: izobraževanje in usposabljanje

Strukturna podpora evropskim nevladnim organizacijam in vseevropskim omrežjem, dejavnim na področju izobraževanja in usposabljanja. Organizacije naj bi pripravile in izvedle inovativne, ciljno usmerjene, ustvarjalne strategije in dejavnosti v podporo učinkovitemu izvajanju reform in ukrepov na posameznem področju dejavnosti v skladu z evropskimi političnimi smernicami na področju izobraževanja in usposabljanja.

Več ...

Pobude za inovacije na področju politik

Pobude so namenjene razvoju novih politik in njihovemu izvajanju. Obstajata dve vrsti ukrepov: v prihodnost usmerjeni sodelovalni projekti, ki spodbujajo inovativno politiko, in projekti testiranja evropskih politik, ki jih izvajajo državni organi za vrednotenje posameznih politik.

Več ...

Celostni politični okviri za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje

Namen tega razpisa, ki se je zaključil leta 2015, je bil zagotoviti podporo oblikovanju političnega okvira za uskladitev kakovostnega, ustreznega in dostopnega nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter povečati število udeležencev v nadaljnjem usposabljanju.

Več ...

Podpora malim in srednje velikim podjetjem, ki omogočajo vajeništvo

Namen tega razpisa, ki se je zaključil januarja 2016, je bil zagotoviti podporo projektom za pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki omogočajo vajeništvo. Projekti so zajemali različne dejavnosti, denimo krepitev zmogljivosti posrednikov, uporaba dobavnih verig večjih podjetij za vzpostavitev podpornih struktur za MSP in spodbujanje sodelovanja med krovnimi organizacijami obstoječih evropskih omrežij.

Več ...

Dajte v skupno rabo to stran