Sprijin pentru reformarea politicilor

Oportunitățile oferite în cadrul acestei acțiuni vin în sprijinul agendei politice a UE, în special al Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării 2020 și al Strategiei pentru tineret.

Organizațiile își vor aduce contribuția la ameliorarea calității sistemelor de educație și formare și a politicilor de tineret din Europa, precum și la promovarea cooperării transnaționale și a învățării reciproce între autoritățile competente. De asemenea, vor contribui la elaborarea unor politici bazate pe date concrete și la sprijinirea rețelelor și a instrumentelor destinate punerii în aplicare a acestor politici.

Nu în ultimul rând, organizațiile vor avea sarcina de a consolida participarea tinerilor la viața democratică și cooperarea acestora cu politicienii.

Oportunități AC3

Dialogul structurat

Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului, desemnați să promoveze participarea activă a tinerilor la viața democratică.

Detalii

Cooperarea cu societatea civilă: tineret

Oportunitățile vizează furnizarea de sprijin structural organizațiilor neguvernamentale și rețelelor europene active în sectorul tineretului. Organizațiile participante trebuie să încurajeze, printre altele, capacitatea de inserție profesională a tinerilor, să îi responsabilizeze, să susțină incluziunea socială a acestora și să contribuie la dezvoltarea lor personală, profesională și educațională.

Detalii

Cooperarea cu societatea civilă: educație și formare

Oportunitățile vizează furnizarea de sprijin structural organizațiilor neguvernamentale și rețelelor europene active în sectorul educației și formării. Aceste organizații trebuie să elaboreze și să pună în aplicare strategii și activități inovatoare, bine orientate și creative, pentru a susține aplicarea efectivă a reformelor și a măsurilor adoptate în domeniul lor de activitate, în concordanță cu programele politice ale UE din domeniul educației și formării.

Detalii

Inițiative în favoarea politicilor inovatoare

Aceste inițiative vizează dezvoltarea de noi politici și pregătirea punerii în aplicare a acestora. Există două tipuri de acțiuni: proiecte de cooperare prospectivă, care au ca scop să stimuleze elaborarea de politici inovatoare și experimentări ale politicii europene, conduse de autorități publice la nivel înalt, pentru a testa și evalua punerea în aplicare a politicilor specifice.

Detalii

Cadrul de acțiune global în favoarea educației și formării profesionale continue

Această cerere de exprimare a interesului, care s-a încheiat în 2015, a urmărit să sprijine elaborarea de politici publice destinate coordonării acțiunilor în materie de educație și formare profesională continuă și să stimuleze interesul pentru alte posibilități de formare.

Detalii

Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii care participă la programe de ucenicie

Obiectivul acestei cereri de exprimare a interesului, care s-a încheiat în ianuarie 2016, a fost acela de a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să participe la programe de ucenicie. Proiectele puteau include activități menite să consolideze capacitatea organismelor intermediare, să utilizeze lanțul de aprovizionare al marilor întreprinderi pentru a introduce structuri de sprijin pentru IMM-uri sau să promoveze cooperarea dintre organizațiile-umbrelă ale rețelelor europene existente.

Detalii

Distribuie această pagină