Szakpolitikai reformok támogatása

Az ebben a kategóriában megpályázható lehetőségek elősegítik az általános uniós szakpolitikai program, az „Oktatás és képzés 2020” együttműködési keretrendszer, valamint az ifjúsági stratégia megvalósítását.

Azok a szervezetek pályázhatnak sikerrel, amelyek hozzájárulnak az európai oktatási, képzési és ifjúságpolitikai rendszerek minőségének javításához, valamint a hatóságok között transznacionális szinten megvalósuló együttműködés és kölcsönös tanulás ösztönzéséhez, ezenfelül pedig elősegítik a kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal bázisát jelentő tényanyag létrehozását, valamint a szakpolitikák végrehajtását szolgáló hálózatok és eszközök kifejlesztését.

Elvárás továbbá, hogy a szervezetek tevékenységének köszönhetően több fiatal vállaljon szerepet a demokratikus életben, és hogy a fiatalok élénkebb párbeszédet folytassanak a politikusokkal.

3. kulcsintézkedés – Lehetőségek

Strukturált párbeszéd

A fiatalok és az ifjúságügy területén dolgozó döntéshozók találkozói azt hivatottak elősegíteni, hogy a fiatalok tevékenyen részt vegyenek a demokratikus életben.

További információk

Együttműködés a civil társadalommal: fiatalok

Ezek a lehetőségek arra irányulnak, hogy az ifjúságügy terén tevékeny európai nem kormányzati szervezetek és uniós szintű hálózatok strukturális támogatásban részesüljenek. Kívánatos, hogy a részt vevő szervezetek javítsák a fiatalok foglalkoztathatóságát és érdekérvényesítő képességét, támogassák társadalmi befogadásukat, és – egyebek mellett – személyes, szakmai és oktatási téren hozzájáruljanak a fejlődésükhöz.

További információk

Együttműködés a civil társadalommal: oktatás és képzés

Ezek a lehetőségek arra irányulnak, hogy az oktatás és képzés terén tevékeny európai nem kormányzati szervezetek és uniós szintű hálózatok strukturális támogatásban részesüljenek. Kívánatos, hogy ezek a szervezetek innovatív, célzott és kreatív stratégiákat és tevékenységeket fejlesszenek ki és hajtsanak végre abból a célból, hogy támogassák reformok és intézkedések megvalósítását a saját tevékenységi területükön, összhangban az európai oktatás- és képzésügyi szakpolitikai célkitűzésekkel.

További információk

Szakpolitikai innovációt célzó kezdeményezések

Ezek a kezdeményezések új szakpolitikák kidolgozására és megvalósításuk előkészítésére irányulnak. Kétfajta intézkedés tartozik ebbe a kategóriába: egyrészt az ún. előremutató együttműködési projektek, amelyek az innovatív szakpolitika-fejlesztést hivatottak ösztönözni, másrészt az európai szakpolitikai fejlesztések tesztelése, melynek során magas szintű hatóságok irányításával meghatározott szakpolitikák végrehajtását próbálják és értékelik ki.

További információk

Átfogó szakpolitikai keretrendszerek szakmai továbbképzéshez

Ez a pályázati felhívás, mely 2015-ben zárult le, magas színvonalú, releváns és hozzáférhető szakmai továbbképzés koordinálását célzó közpolitikák kidolgozását volt hivatott támogatni, ezen túlmenően pedig arra irányult, hogy számottevő növekedést eredményezzen a továbbképzési lehetőségek igénybevétele tekintetében.

További információk

Támogatás a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő kis- és középvállalkozások számára

Ez a pályázati felhívás, mely 2016 januárjában zárult le, olyan projektek támogatására irányult, amelyek a kis- és középvállalkozások tanulószerződéses gyakorlati képzésben való részvételének elősegítését szolgálták. A projekttevékenységek egyebek mellett a következőket foglalhatták magukba: közvetítő szervek kapacitásának építése, nagyobb vállalatok ellátási láncának igénybevétele kkv-kat támogató struktúrák kifejlesztésének és életbe léptetésének érdekében, illetve a már életre hívott európai hálózatok ernyőszervezetei közötti együttműködés előmozdítása.

További információk

Oszd meg ezt az oldalt