Podrška reformi politike

Mogućnosti u okviru ove ključne aktivnosti osmišljene su kao potpora općem političkom programu Unije, potpora okviru suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja za 2020. te potpora Strategiji za mlade.

Organizacije će doprinositi unapređenju sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih u Europi te promicati transnacionalno učenje i suradnju među nadležnim tijelima. Pomoći će i u razvoju politika na temelju dokaza te pružati potporu mrežama i alatima za provedbu politika.

Djelovanjem organizacija povećat će se uključenost mladih u demokratski život i unaprijediti njihov odnos s političarima.

Mogućnosti u ključnoj aktivnosti 3

Strukturirani dijalog

Sastanci mladih i donositelja odluka u području povezanom s mladima čiji je cilj promicanje aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu.

Saznajte više

Suradnja u području civilnog društva: mladi

Te mogućnosti imaju za cilj pružati strukturnu potporu europskim nevladinim organizacijama i mrežama na razini EU-a koje djeluju u području povezanom s mladima. Od organizacija koje sudjeluju u programu očekuje se da promiču zapošljivost mladih, osnažuju mlade, podupiru njihovu uključenost i doprinose, među ostalim, njihovom osobnom, profesionalnom i obrazovnom razvoju.

Saznajte više

Suradnja u području civilnog društva: obrazovanje i osposobljavanje

Te mogućnosti imaju za cilj pružati strukturnu potporu europskim nevladinim organizacijama i mrežama na razini EU-a koje djeluju u području obrazovanja i osposobljavanja. Od tih se organizacija očekuje da razvijaju i provode inovativne, ciljane i kreativne strategije i aktivnosti usmjerene na učinkovitu provedbu reformi i aktivnosti u područjima njihova djelovanja, u skladu s europskim političkim programima u području obrazovanja i osposobljavanja.

Saznajte više

Inicijative za inovacije u području politika

Zadaća tih inicijativa jest razvoj novih politika i priprema njihove provedbe. Postoje dvije vrste aktivnosti: projekti suradnje okrenuti budućnosti, čiji je cilj potaknuti razvoj inovativnih politika te Eksperimentiranja europske politike kojima rukovode tijela visoke razine kako bi se iskušala i ocijenila provedba određenih politika.

Saznajte više

Sveobuhvatni politički okviri za cjeloživotno strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Svrha ovog poziva, koji je završio 2015., bila je poduprijeti razvoj javnih politika kojima se nastojalo koordinirati pružanje kvalitetnog, bitnog i pristupačnog kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te osigurati znatan porast iskorištavanja prilika za dodatno osposobljavanje.

Saznajte više

Potpora za mala i srednje velika poduzeća aktivna u području naukovanja

Svrha ovog poziva, koji je završio u siječnju 2016., bila je pružiti potporu projektima kojima se malim i srednjim poduzećima pomaže uključiti se u naukovanje. Projekti su mogli uključivati aktivnosti kao što je izgradnja kapaciteta posredničkih tijela, upotreba opskrbnog lanca većih poduzeća kako bi se razvile i uspostavile strukture potpore za MSP-e ili promicanje suradnje među krovnim organizacijama postojećih europskih mreža.

Saznajte više

Podijelite ovu stranicu