Støtte til politisk reform

Mulighederne inden for denne nøgleaktion bidrager til at støtte EU's overordnede politiske dagsorden, samarbejdsrammen om uddannelse 2020 og ungdomsstrategien.

Organisationerne bidrager til højere kvalitet i undervisning, kurser og programmer for unge i Europa og fremmer transnational læring og samarbejde mellem myndigheder. De vil også bidrage til at udvikle grundlaget for evidensbaseret politik og støtte netværk og redskaber til gennemførelse af politikker.

Organisationerne vil også bidrage til at øge de unges engagement i det politiske liv og deres samspil med politikerne.

Muligheder inden for nøgleaktion 3

Struktureret dialog

Møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet, som skal øge de unges aktive deltagelse i det demokratiske liv.

Læs mere

Samarbejde i civilsamfundet: unge

Der skabes muligheder, som skal give strukturel støtte til europæiske ngo'er og netværk på tværs af EU, som er aktive på ungdomsområdet. De medvirkende organisationer forventes at gøre de unge mere beskæftigelsesegnede, styrke dem, støtte deres inklusion og bidrage til bl.a. deres personlige, faglige og uddannelsesmæssige udvikling.

Læs mere

Samarbejde i civilsamfundet: uddannelse

Der skabes muligheder, som skal give strukturel støtte til europæiske ngo'er og netværk på tværs af EU, som er aktive på uddannelsesområdet. Disse organisationer forventes at udvikle og gennemføre innovative, målrettede og kreative strategier og aktiviteter for at støtte en effektiv gennemførelse af reformer og initiativer på deres forskellige områder i overensstemmelse med EU's politiske dagsorden for uddannelse.

Læs mere

Initiativer til politisk innovation

Disse initiativer skal udvikle nye politikker eller bane vejen for, at de kan gennemføres. Der er to slags initiativer, fremadrettede samarbejdsprojekter, som skal stimulere udvikling af innovative politikker, og forsøg med europæiske politikker under ledelse af offentlige myndigheder på højt niveau, som tester og evaluerer gennemførelsen af bestemte politikker.

Læs mere

Omfattende politikrammer for erhvervsrettet efteruddannelse

Formålet med denne indkaldelse, som lukkede i 2015, var at støtte udviklingen af offentlige politikker til koordinering af god, relevant og tilgængelig erhvervsrettet efteruddannelse og samtidig sikre en stor stigning i udnyttelsen af videregående læringsmuligheder.

Læs mere

Støtte til små og mellemstore virksomheder, der tilbyder lærepladser

Formålet med denne indkaldelse, som lukkede i januar 2016, var at støtte projekter, der hjalp små og mellemstore virksomheder med at tilbyde lærepladser. Projekterne kan omfatte aktiviteter som opbygning af kapaciteten i formidlende organer ved at bruge forsyningskæden i større virksomheder til at udvikle og oprette støttestrukturer for smv'er eller styrke samarbejdet inden for paraplyorganisationen for de nuværende europæiske netværk.

Læs mere

Del denne side