Φοιτητές

Δυνατότητες για φοιτητές

Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν κεντρικό στοιχείο του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στις προοπτικές απασχόλησης. Ταυτόχρονα, δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να εμβαπτιστούν σε μια νέα κουλτούρα.

Το Erasmus+ δίνει επίσης την ευκαιρία συνδυασμού των σπουδών στο εξωτερικό με περίοδο πρακτικής άσκησης.

Χρήση αυτών των δυνατοτήτων μπορούν να κάνουν οι φοιτητές πτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.

Δυνατότητες

Σπουδές στο εξωτερικό

Το Erasmus+ μπορεί να σας παρέχει στήριξη κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο εξωτερικό: είτε σε χώρα του προγράμματος Erasmus+ είτε σε χώρα-εταίρο.

Περισσότερα

Περίοδοι πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

Το Erasmus+ στηρίζει περιόδους πρακτικής άσκησης (εργασιακή εμπειρία, πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, κ.λπ.) στο εξωτερικό για φοιτητές εγγεγραμμένους σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του προγράμματος. Δυνατότητα συμμετοχής σε περιόδους πρακτικής άσκησης έχουν επίσης οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες.

Περισσότερα

Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus

Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Erasmus Mundus, μπορείτε να λάβετε πλήρη υποτροφία για ένα διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους αριστεία και το υψηλό επίπεδο ενοποίησης κύκλων μαθημάτων που διδάσκονται σε πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων χωρών.

Περισσότερα

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+

Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ είναι δάνεια που παρέχονται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, χάρη στα οποία μπορείτε να καλύψετε τα έξοδα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (μονοετούς ή διετούς διάρκειας) σε χώρα του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερα

Φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας

Διατίθεται πρόσθετη χρηματοδότηση και οι φοιτητές έχουν δικαίωμα σε υπηρεσίες υποστήριξης ίδιες με αυτές που προσφέρονται στους τοπικούς φοιτητές από τα ιδρύματα υποδοχής.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα