Strategiska partnerskap

Hur söker jag?

Om du har ett EU Login-konto klickar du på e-ansökan för att komma till Erasmus+ ansökningsportal.

Om du inte har något EU Login-konto klickar du i stället på Skapa ett EU Login-konto.

Ansökan ska skickas till det nationella programkontoret i det programland där den sökande organisationen ligger.Vad går det ut på?

Strategiska partnerskap är internationella projekt som ska ta fram och sprida innovativa metoder och främja samarbete, ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte när det gäller utbildning och ungdomsverksamhet.

Projekten gäller

 • högre utbildning
 • yrkesutbildning
 • skolan
 • vuxenutbildning
 • ungdomsverksamhet.

Det finns två typer av partnerskap – för innovation och för utbyte av bra lösningar.

Du kan läsa mer om målen i programhandledningen.

Vilka möjligheter finns?

Tack vare de strategiska partnerskapen kan offentliga, privata och icke-statliga organisationer bland annat bidra till att

 • stärka organisationers samarbete och nätverk
 • utveckla, testa och använda innovativa metoder
 • erkänna och validera kunskaper, färdigheter och kompetenser
 • utveckla utbildningar och ungdomsverksamhet tack vare samarbete mellan regionala myndigheter
 • stödja elever med funktionsnedsättning och särskilda behov så att de lättare kan få jobb
 • stödja utbildare för att främja jämlikhet, mångfald och undervisning för alla
 • integrera nyanlända migranter och öka kunskapen om flyktingkrisen i Europa
 • främja företagande och aktivt medborgarskap bland unga.

Partnerskapen kan vara olika stora och bedriva olika slags verksamhet beroende på projektets mål, vilka organisationer som deltar, det förväntade resultatet och andra faktorer.

Det finns också möjligheter för elever och personal att studera eller undervisa utomlands om det bidrar till att nå projektets mål.

Hur går det till?

Organisationer som vill söka måste vara baserade i ett programland.

Ansökan ska samordnas av en organisation i ett programland och ska i allmänhet omfatta minst tre organisationer från olika programländer.

När det gäller partnerskap för skolor och ungdomsverksamhet kan det i undantagsfall räcka med minst två organisationer från olika programländer. Skol- och ungdomsfrågepartnerskap kan också ansöka om de specifika formaten ”partnerskap för skolutbyten” och ”ungdomsinitiativ över gränserna”. Då gäller ett enklare ansökningsförfarande och något annorlunda andra regler.

En ansökan kan gälla hur många organisationer som helst – det finns inget maxantal. Organisationer från partnerländerna får delta om det tillför projektet ett tydligt mervärde.

Lärosäten i programländerna måste också ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Vad mer behöver jag veta?

Partnerskapen pågår olika länge beroende på område.

 • Högre utbildning: mellan två och tre år.
 • Vuxen- och yrkesutbildning samt skolan: mellan ett och tre år.
 • Ungdomsverksamhet: mellan sex månader och tre år.

Projektbidragen är i allmänhet högst 150 000 euro per år. Bidraget för ”partnerskap för skolutbyten” är högst 99 000 euro per år.

Hur söker jag?

Ansökan ska skickas till det nationella programkontoret i det programland där den sökande organisationen ligger.

Mer information

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa om kriterier, tidsfrister och förfaranden.

Mer information om strategiska partnerskap finns i broschyren om finansiering av utbildnings- och ungdomsprojekt.

Få inspiration för ditt projekt i våra kompendium:

Du kan också vända dig till de nationella programkontoren eller partnerländernas Erasmuskontor (om de finns) eller kontakta kommissionen.

Videoklipp – Erasmus+ bidrar till morgondagens kompetens för dagens ungdomar.

Skolan

I vår handledning för skolledare kan du läsa om vad programmet kan göra för din skola.

Läs också vägledning om långvariga elevutbyten inom strategiska partnerskap.

Dela denna sida