Strateška partnerstva

Prijava

Če že imate račun EU Login, kliknite gumb e-obrazci za dostop do prijav Erasmus+..

Če še nimate računa EU Login, uporabite spodnji gumb Ustvari račun EU Login.

Izpolnjene prijave je treba poslati nacionalni agenciji države programa, v kateri je sedež organizacije prijaviteljice.Namen

Strateška partnerstva so transnacionalni projekti, namenjeni oblikovanju in širjenju inovativnih praks ter spodbujanju sodelovanja, medsebojnega učenja in izmenjave izkušenj na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih.

Strateška partnerstva na splošno zadevajo horizontalne prednostne naloge in posebne prednostne naloge na naslednjih področjih:

 • visokošolsko izobraževanje
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • šolsko izobraževanje
 • izobraževanje odraslih
 • mladi

Poznamo dve vrsti strateških partnerstev: partnerstva za inovacije in partnerstva za izmenjavo dobrih praks.

Več informacij o prednostnih nalogah za področja vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+

Možnosti

Strateška partnerstva omogočajo javnim, zasebnim in nevladnim organizacijam izvedbo različnih dejavnosti:

 • krepitev sodelovanja in mreženja organizacij
 • razvijanje, preizkušanje, izvajanje inovativnih praks
 • spodbujanje priznavanja in potrjevanje znanja, spretnosti in kompetenc
 • spodbujanje sodelovanja med regionalnimi organi za vzpostavitev novih sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih
 • podpiranje učečih se invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami, da se jim omogoči lažji prehod na trg dela
 • podpiranje strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju za spodbujanje pravičnosti, različnosti in vključevanja v učnem okolju
 • spodbujanje vključevanja beguncev in ozaveščanje o begunski krizi v Evropi
 • spodbujanje podjetništva in aktivnega državljanstva med mladimi

Strateška partnerstva so različnega obsega in izvajajo različne dejavnosti glede na cilje projekta, sodelujoče organizacije, pričakovane rezultate in druge vidike.

Znotraj ciljev projekta imajo lahko dijaki, študenti in zaposleni v izobraževanju možnost izobraževanja, usposabljanja in poučevanja v tujini, če te transnacionalne dejavnosti prispevajo k uresničevanju ciljev projekta.

Postopek

V partnerstvu lahko sodelujejo organizacije s sedežem v državi programa Erasmus+.

Organizacija prijaviteljica mora imeti sedež v državi programa, partnerstvo mora praviloma vključiti najmanj tri organizacije iz različnih držav programa Erasmus+.

Partnerstva na področju šolskega izobraževanja in mladih lahko izjemoma vključujejo najmanj dve organizaciji iz različnih držav programa Erasmus+. Partnerstva na tem področju se lahko prijavijo za izmenjave med šolami in za transnacionalne mladinske pobude. Za te posebne oblike partnerstev veljajo poenostavljen postopek prijave in nekoliko spremenjena pravila.

Prijavi se lahko neomejeno število organizacij. Sodelujejo lahko tudi organizacije iz partnerskih držav, če njihova udeležba prispeva bistveno dodano vrednost projektu.

Visokošolske ustanove s sedežem v državi programa morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Dobro je vedeti

Trajanje strateškega partnerstva je odvisno od področja:

 • visokošolsko izobraževanje – 24 do 36 mesecev
 • izobraževanje odraslih, šolsko izobraževanje ter poklicno izobraževanje in usposabljanje – 12 do 36 mesecev
 • mladi – 6 do 36 mesecev

Višina nepovratnih sredstev za projekte je navadno omejena na 150 000 evrov na leto. Višina nepovratnih sredstev za posebno obliko partnerstva za izmenjavo med šolami je omejena na 99000 evrov na leto.

Prijava

Prijave je treba oddati nacionalni agenciji države programa Erasmus+, v kateri ima sedež organizacija prijaviteljica.

Več informacij

Več informacij o pogojih, postopkih in rokih vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus +.

Več informacij o strateških partnerstvih vsebuje knjižica o financiranju projektov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih.

Oglejte si zbornike že izbranih projektov:

Obrnete se lahko tudi na nacionalno agencijo oz. nacionalni urad (v partnerskih državah) ali na Evropsko komisijo.

Video: Erasmus+: Pomoč mladim pri pridobivanju znanja in spretnosti za prihodnost

Šole

Vodnik za ravnatelje, ki želijo vedeti, kako program uporabiti za svojo šolo.

Vodnik po dolgoročni mobilnosti učencev v strateških partnerstvih

Dajte v skupno rabo to stran