Parteneriate strategice

Cum puteți participa

Dacă aveți cont EU Login, utilizați butonul „Formulare electronice” pentru a accesa Dosarele Erasmus+.

Dacă nu aveți cont EU Login, faceți clic pe butonul „Creare cont EU Login” de mai jos.

Atenție! Cererea trebuie depusă la o agenție națională din țara participantă la program în care își are sediul organizația solicitantă.Obiective

Parteneriatele strategice sunt proiecte transnaționale care își propun să dezvolte și să pună în aplicare practici inovatoare și să promoveze cooperarea, învățarea reciprocă și schimburile de experiență în domeniul educației, formării și tineretului.

Scopul general al parteneriatelor strategice este de a aborda priorități orizontale sau specifice, în următoarele domenii:

 • învățământ superior
 • educație și formare profesională
 • învățământ școlar
 • învățământul pentru adulți
 • tineret.

Există două tipuri de parteneriate strategice: cele care sprijină inovarea și cele care promovează schimbul de bune practici.

Puteți citi mai multe detalii despre activitățile care pot fi desfășurate pe domenii în Ghidul programului.

Ce posibilități se oferă

Parteneriatele strategice le oferă organizațiilor publice, private și neguvernamentale de diverse tipuri posibilitatea de a desfășura o gamă largă de activități, printre care:

 • consolidarea cooperării dintre organizații și crearea de rețele
 • promovarea dezvoltării, testării și implementării de practici inovatoare
 • facilitarea recunoașterii și validarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite
 • promovarea cooperării dintre autoritățile regionale în vederea elaborării de noi sisteme în domeniul educației, formării și tineretului
 • sprijinirea cursanților cu handicap sau cu nevoi specifice și facilitarea tranziției acestora către piața muncii
 • sprijinirea cadrelor didactice în promovarea echității, diversității și incluziunii în cadrul procesului de învățare
 • promovarea integrării noilor migranți și sensibilizarea față de criza refugiaților în Europa
 • promovarea spiritului antreprenorial și a cetățeniei active în rândul tinerilor.

Dimensiunea parteneriatelor strategice și activitățile propuse pot varia în funcție de obiectivul proiectului, de organizațiile participante, de impactul așteptat și de alte elemente.

În funcție de domeniul de acțiune și de obiectivul proiectului, elevilor, studenților, cursanților și membrilor personalului li se poate oferi posibilitatea de a învăța, de a se forma sau de a preda în străinătate, în măsura în care aceste activități transnaționale contribuie la realizarea obiectivului proiectului.

Cum funcționează

Organizațiile care doresc să depună cerere trebuie să aibă sediul într-una din țările participante la program.

Cererile trebuie prezentate de o organizație cu sediul într-o țară participantă la program. În general, trebuie să participe cel puțin 3 organizații din diferite țări participante la program.

În mod excepțional, parteneriatele în domeniul învățământului școlar și al tineretului pot include cel puțin 2 organizații din diferite țări participante la program. Parteneriatele în aceste domenii pot alege să depună cerere pentru formate specifice, de tipul parteneriatelor de schimb școlar și al inițiativelor transnaționale de tineret. Pentru aceste cereri procedura este mai simplă și regulile sunt ușor diferite.

Nu există o limită pentru numărul de organizații participante. Printre acestea se pot număra și organizații din țări partenere, cu condiția ca acestea să aducă proiectului o valoare adăugată semnificativă.

Instituțiile de învățământ superior situate în țările participante la program trebuie să dețină și o Cartă Universitară Erasmus.

Detalii practice

Durata parteneriatelor strategice poate să difere în funcție de domeniu:

 • învățământ superior: între 24 și 36 de luni
 • învățământ pentru adulți, învățământ școlar și educație și formare profesională: între 12 și 36 de luni
 • tineret: între 6 și 36 de luni

În general, valoarea maximă a grantului acordat pentru proiecte este de 150 000 EUR pe an. Pentru parteneriatele de schimb școlar, grantul este de maximum 99 000 EUR pe an.

Depunerea cererii

Cererile trebuie depuse la agenția națională din țara participantă la program în care este stabilită organizația solicitantă.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ conține detalii cu privire la criterii, proceduri și termenele-limită.

Pentru mai multe informații în legătură cu parteneriatele strategice, consultați broșura pe tema finanțării proiectelor în domeniul educației, formării și tineretului.

Pentru a vă inspira din proiectele deja selectate, consultați compendiile:

Agențiile naționale sau, în cazul țărilor partenere, birourile naționale (dacă există) pot oferi alte informații. Puteți, de asemenea, să contactați Comisia Europeană.

Material video: Programul Erasmus+: Tinerii și competențele de mâine

Școli

A fost publicat ghidul pentru directorii de școli, care le explică acestora cum pot valorifica programul în beneficiul propriei școli.

Alături de acesta, a mai apărut și Ghidul pe tema mobilității elevilor pe termen lung, în cadrul parteneriatelor strategice.

Distribuie această pagină