Sħubijiet Strateġiċi

Kif tapplika

Jekk għandek kont tal-EU Login, uża l-buttuna tal-Formoli elettroniċi biex taċċessa l-Applikazzjonijiet tal-Erasmus+.

Jekk ma għandekx l-EU Login uża l-buttuna Oħloq kont tal-EU Login hawn taħt.

Jekk jogħġbok innota li l-applikazzjonijiet kompluti għandhom ikunu sottomessi lill-Aġenziji Nazzjonali fil-Pajjiż tal-Programm fejn hi stabbilita l-organizzazzjoni tal-applikant.

 X'inhu l-għan?

Is-Sħubijiet Strateġiċi huma proġetti transnazzjonali mfassla biex jiżviluppaw u jaqsmu prattiki innovattivi u jippromwovu l-kooperazzjoni, it-tagħlim bejn il-pari, u l-iskambji ta' esperjenzi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħożija.

B'mod ġenerali, is-sħubijiet strateġiċi għandhom l-għan li jindirizzaw prijoritajiet orizzontali kif ukoll prijoritajiet speċifiċi skont il-qasam fl-oqsma ta':

 • Edukazzjoni għolja
 • Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali
 • Edukazzjoni skolastika
 • Edukazzjoni tal-adulti, u
 • Żgħażagħ.

Hemm żewġ tipi ta' Sħubijiet Strateġiċi: dawk li jappoġġjaw l-innovazzjoni u dawk li jappoġġjaw l-iskambju ta’ prattiki tajba.

Fil-Gwida tal-Programm hemm aktar informazzjoni dwar il-prijoritajiet speċifiċi għall-oqsma.

X'inhuma l-opportunitajiet?

Is-Sħubijiet Strateġiċi jipprovdu opportunitajiet għal varjetà wiesgħa ta' organizzazzjonijiet pubbliċi, privati u mhux governattivi biex jimplimentaw firxa wiesgħa ta' attivitajiet inklużi, pereżempju:

 • It-tisħiħ tal-kooperazzjoni u tan-netwerking bejn l-organizzazzjonijiet,
 • Il-promozzjoni tal-iżvilupp, l-ittestjar, u l-implimentazzjoni ta' prattiki innovattivi,
 • Il-promozzjoni tar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi,
 • Il-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet reġjonali biex jiżviluppaw sistemi ġodda għall-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ,
 • L-appoġġ għal studenti b'diżabilitajiet u bżonnijiet speċjali u l-faċilitazzjoni tat-tranżizzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol,
 • L-appoġġ għall-professjonisti fl-edukazzjoni u t-taħriġ biex jippromwovu l-ekwità, id-diversità u l-inklużjoni fit-tagħlim,
 • Il-promozzjoni tal-integrazzjoni ta' migranti li jkunu għadhom kif waslu u s-sensibilizzazzjoni dwar il-kriżi tar-refuġjati fl-Ewropa,
 • Il-promozzjoni tal-intraprenditorija u ċ-ċittadinanza attiva fost iż-żgħażagħ.

Is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jkunu ta' daqsijiet differenti u jwettqu attivitajiet differenti skont l-objettiv tal-proġett, l-organizzazzjonijiet involuti, l-impatt mistenni, u elementi oħrajn.

Fl-ambitu tal-għanijiet tal-proġett, hemm ukoll opportunitajiet għat-tfal tal-iskola, l-istudenti, min qed jitgħallem u għall-persunal biex jitgħallem, jitħarreġ, jew jgħallem barra l-pajjiż, sakemm dawn l-attivitajiet ta' tagħlim u taħriġ jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet tal-proġett.

Kif jaħdem?

L-organizzazzjonijiet parteċipanti bil-ħsieb li japplikaw għal opportunità jridu jkunu bbażati f'Pajjiż tal-Programm.

L-applikazzjonijiet iridu jitmexxew minn organizzazzjoni stabbilita f'Pajjiż tal-Programm u ġeneralment ikunu jinvolvu tal-anqas tliet organizzazzjonijiet minn Pajjiżi tal-Programm differenti.

B'mod eċċezzjonali, is-sħubijiet fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika u taż-żgħażagħ jistgħu jinvolvu tal-anqas żewġ organizzazzjonijiet minn Pajjiżi tal-Programm differenti. Sħubijiet f’dawn l-oqsma jistgħu jagħżlu li japplikaw għall-formati speċifiċi ta’ “Sħubijiet għall-Iskambji Skolastiċi” u “Inizjattivi Transnazzjonali taż-Żgħażagħ”. Proċess ta’ applikazzjoni aktar sempliċi u sett ta’ regoli xi ftit modifikati japplikaw għal dawn il-formati speċjali.

L-applikazzjonijiet jistgħu jinkludu kwalunkwe għadd ta' organizzazzjonijiet. Jistgħu jinkludu wkoll organizzazzjonijiet minn Pajjiżi Sħab, sakemm dawn jipprovdu valur miżjud essenzjali għall-proġett.

Istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja stabbiliti f’Pajjiżi tal-Programm irid ikollhom Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja valida.

X'jeħtieġlek tkun taf aktar?

Is-Sħubijiet Strateġiċi jistgħu jkollhom tul differenti skont il-qasam:

 • Edukazzjoni għolja: bejn 24 u 36 xahar
 • Edukazzjoni tal-adulti, edukazzjoni skolastika u edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali: bejn 12 u 36 xahar
 • Żgħażagħ: bejn 6 u 36 xahar

L-għotjiet għall-proġetti huma ġeneralment limitati għal €150,000 kull sena. Għotjiet għall-format speċifiku “Sħubijiet għall-Iskambji Skolastiċi” huma limitati għal €99,000 kull sena.

Kif tapplika?

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Pajjiż tal-Programm li fih hi stabbilita l-organizzazzjoni li qed tapplika.

Kun af aktar

Fil-Gwida tal-Programm Erasmus+ tista' ssib informazzjoni dettaljata fuq il-kriterji, il-proċeduri u d-dati ta' skadenza.

Aktar informazzjoni dwar is-Sħubijiet Strateġiċi hi disponibbli fil-brochure dwar il-finanzjament għall-proġetti edukattivi, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ.

Jekk jogħġbok ikkonsulta l-kompendji biex tispira ruħek fi proġetti li diġà ntgħażlu.

L-Aġenziji Nazzjonali jew, għal Pajjiżi Sħab, l-Uffiċċji Nazzjonali (fejn disponibbli) jistgħu jipprovdu aktar informazzjoni, jew tista' tikkuntattja lill-Kummissjoni Ewropea.

Filmat: Erasmus+: Nagħtu liż-żgħażagħ il-ħiliet ta' għada

Skejjel

Ġiet ippubblikata gwida għall-kapijiet tal-iskola li jixtiequ jsiru jafu kif il-programm jista' jkun ta' benefiċċju għall-iskola tagħhom.

Ġiet ukoll ippubblikata gwida għal mobilità ta' studju fit-tul ta' studenti fi sħubijiet strateġiċi .

Aqsam din il-paġna