Stratēģiskās partnerības

Kā pieteikties

Ja jums ir "EU Login" konts, izmantojiet pogu e-veidlapas, lai piekļūtu "Erasmus+" lietotnēm.

Ja jums nav sava “EU Login” konta, noklikšķiniet uz zemāk redzamās pogas Izveidot EU Login kontu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka aizpildītie pieteikumi ir jāiesniedz valsts aģentūrām programmas valstī, kurā reģistrēta pieteikuma iesniedzēja organizācija.Kāds ir mērķis?

Stratēģiskās partnerības ir starptautiski projekti, kuru mērķis ir izstrādāt un kopīgot novatorisku praksi, kā arī veicināt sadarbību, savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu izglītības, apmācības un jaunatnes jomās.

Kopumā šīs partnerības pievēršas horizontālām vai specifiskām prioritātēm šādās jomās:

 • augstākā izglītība,
 • profesionālā izglītība un apmācība,
 • skolu izglītība,
 • pieaugušo izglītība un
 • jaunatne.

Ir divu veidu stratēģiskās partnerības: tās, kuras atbalsta inovāciju, un tās, kuras sekmē labas prakses apmaiņu.

Ieskatieties programmas vadlīnijās, lai uzzinātu vairāk par specifiskiem mērķiem.

Ko piedāvā “Erasmus+”?

Stratēģiskās partnerības piedāvā iespēju plašam publisko, privāto un nevalstisko organizāciju lokam īstenot dažādas darbības, kuru mērķis ir:

 • nostiprināt sadarbību un tīklu izveidi starp organizācijām;
 • sekmēt novatoriskas prakses izstrādi, izmēģināšanu un ieviešanu;
 • veicināt zināšanu, spēju un prasmju atzīšanu un validēšanu;
 • veicināt sadarbību starp reģionu iestādēm, lai izstrādātu jaunas sistēmas izglītības, apmācības un jaunatnes jomās;
 • atbalstīt izglītojamās personas ar invaliditāti vai specifiskām vajadzībām un atvieglināt viņu pāreju uz darba tirgu;
 • palīdzēt izglītības un apmācības speciālistiem mācību procesā veicināt līdztiesību, dažādību un iekļautību;
 • veicināt jaunatbraukušo migrantu integrāciju un veidot izpratni par bēgļu krīzi Eiropā;
 • sekmēt uzņēmējdarbības garu un aktīvu pilsoniskumu jaunatnes vidū.

Stratēģisko partnerību lielums un ierosinātās darbības atšķiras atkarībā no projekta mērķa, dalības organizācijām, sagaidāmās ietekmes un citiem elementiem.

Atkarībā no projekta darbības jomas mācību, apmācības un pasniegšanas iespējas ārzemēs var tikt piedāvātas skolēniem, studentiem, izglītojamām personām un personāla locekļiem, ja vien šīs starptautiskās darbības palīdz īstenot projekta mērķus.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kuras vēlas iesniegt pieteikumu, ir jābūt reģistrētām programmas valstī.

Pieteikumu iesniedz programmas valstī reģistrēta organizācija. Principā ir jāpiedalās vismaz trijām organizācijām no dažādām programmas valstīm.

Izņēmuma kārtā partnerības skolu izglītības un jaunatnes jomā drīkst ietvert tikai divas organizācijas no vairākām programmas valstīm. Partnerības šajās jomās var arī izvēlēties kandidēt uz speciāliem formātiem “Skolu apmaiņas partnerības” un “Transnacionālas jaunatnes iniciatīvas”. Šiem speciālajiem formātiem piemēro vienkāršāku pieteikšanās procedūru un nedaudz mainītus noteikumus.

Pieteikumā iekļauto organizāciju skaits nav ierobežots. Partnervalstu organizācijas arī var piedalīties ar nosacījumu, ka tās būtiski palielina projekta pievienoto vērtību.

Programmas valstu augstskolām ir arī jābūt saņēmušām derīgu “Erasmus” augstākās izglītības hartu.

Kas vēl ir jāzina?

Stratēģisko partnerību ilgums var atšķirties atkarībā no aptvertās jomas:

 • augstākā izglītība: no 24 līdz 36 mēnešiem;
 • pieaugušo izglītība, skolu izglītība un profesionālā izglītība un apmācība: no 12 līdz 36 mēnešiem;
 • jaunatne: no 6 līdz 36 mēnešiem.

Šiem projektiem piešķirto subsīdiju griesti ir 150 000 eiro gadā. Speciālajam formātam “Skolu apmaiņas partnerības” piešķirto subsīdiju griesti ir 99 000 eiro gadā.

Kā pieteikties?

Pieteikumi ir jāiesniedz valsts aģentūrai tajā programmas valstī, kurā ir reģistrēta kandidējošā organizācija.

Uzziniet vairāk

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir detalizēta informācija par kritērijiem, procedūrām un termiņiem.

Lai uzzinātu vairāk par stratēģiskajām partnerībām, ieskatieties brošūrā par finansējumu projektiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

Skatiet krājumus, lai iedvesmotos no izraudzītajiem projektiem:

Jūs var informēt valstu aģentūras vai, atsevišķās partnervalstīs, valstu “Erasmus+” biroji. Varat arī sazināties ar Eiropas Komisiju.

Videomateriāls: Programma “Erasmus+” — nepieciešamo rītdienas prasmju nodrošināšana jaunatnei

Skolas

Ir publicēts ceļvedis skolu vadītājiem, kuri vēlas uzzināt, kā viņu skola var izmantot šo programmu.

Publicētas vadlīnijas skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātei stratēģisko partnerību ietvaros.

Bendrinti šį puslapį