Strategiske partnerskaber

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Hvis du har en EU Login-konto, kan du bruge eForms-knappen til at få adgang til Erasmus+-ansøgninger.

Hvis du ikke har en EU Login-konto, kan du bruge knappen Opret EU Login-konto herunder.

Bemærk, at udfyldte ansøgninger skal indsendes til det nationale kontor i det programland, hvor ansøgerorganisationen er etableret.Hvad er målet?

Strategiske partnerskaber er transnationale projekter, der skal udvikle og dele innovative metoder og fremme samarbejde, "peerlæring" og erfaringsudveksling på uddannelses-, kursus-, og ungdomsområdet.

Samlet set skal de strategiske partnerskaber arbejde med horisontale prioriteter og prioriteter på bestemte områder som:

 • Videregående uddannelse
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
 • Skoleuddannelse
 • Voksenuddannelse
 • Unge.

Der er to slags strategiske partnerskaber: de, som understøtter innovation, og de, som understøtter udveksling af god praksis.

Du finder flere oplysninger om prioriteter på bestemte områder i programvejledningen.

Hvilke muligheder findes der?

Strategiske partnerskaber giver en bred vifte af offentlige, private og ngo'er mulighed for at gennemføre mange forskellige aktiviteter, f.eks.:

 • tættere samarbejde og netværkning mellem organisationer
 • fremme af udvikling, testning og gennemførelse af innovativ praksis
 • fremme af anerkendelse og validering af viden, kvalifikationer og kompetencer
 • fremme af samarbejdet mellem regionale myndigheder, så der kan udvikles nye systemer for uddannelse, kurser og unge
 • støtte til studerende/elever med indlæringsvanskeligheder og særlige behov for at lette deres overgang til arbejdsmarkedet
 • støtte til undervisere for at fremme lige muligheder, diversitet og inklusion i læringsprocessen
 • fremme af nye migranters integration og øge kendskabet til flygtningekrisen i Europa
 • fremme af iværksætteri og aktivt borgerskab blandt unge.

Strategiske partnerskaber kan have forskellig størrelse og udføre forskellige aktiviteter afhængigt af projektets mål, de deltagende organisationer, de forventede virkninger og andre elementer.

Projektmålene åbner også for, at elever, studerende, kursister og personale kan få uddannelse, oplæring eller undervise i udlandet, hvis disse transnationale lærings-, kursus- og undervisningsaktiviteter bidrager til at nå projektmålene.

Hvordan fungerer det?

Deltagerorganisationer, der vil ansøge om at gøre brug af disse muligheder, skal befinde sig i et programland.

Ansøgningerne skal komme fra en organisation i et programland, og der skal generelt deltage mindst tre organisationer fra forskellige programlande.

Partnerskaber inden for skoleuddannelse og unge kan undtagelsesvis omfatte mindst to organisationer fra forskellige programlande. Partnerskaber på disse områder kan også vælge at ansøge om de særlige "udvekslingspartnerskaber for skoler" og "tværnationale ungdomsinitiativer". For disse særlige former gælder der en forenklet ansøgningsproces og lidt andre regler.

Ansøgningerne kan omfatte et hvilket som helst antal organisationer. De kan også omfatte organisationer fra partnerlandene, hvis de bringer afgørende merværdi til projektet.

Højere læreanstalter, som er etableret i et programland, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter (Erasmuschartret for videregående uddannelse).

Hvad mere skal du vide?

Strategiske partnerskaber kan have forskellig længde afhængigt af deres område:

 • Videregående uddannelse: 24-36 måneder
 • Voksenuddannelse, skoleuddannelse samt erhvervsuddannelse og kurser: 12-36 måneder
 • Ungdom: 6-36 måneder

For det meste kan der højst gives 150 000 euro i støtte til et projekt om året. Tilskuddene til de særlige "udvekslingspartnerskaber for skoler" må ikke overstige 99 000 euro om året.

Hvordan ansøger du?

Ansøgninger skal sendes til det nationale agentur i det programland, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Læs mere

Der er detaljerede oplysninger om kriterier, procedurer og frister i programvejledningen til Erasmus+.

Du kan finde flere oplysninger om strategiske partnerskaber i brochuren om finansiering til uddannelse og ungdomsprojekter.

Du kan også læse årbøgerne og blive inspireret af de projekter, der allerede er udvalgt:

De nationale agenturer eller, for partnerlandes vedkommende, de nationale kontorer (hvis de findes) kan give dig nærmere oplysninger, eller du kan kontakte Europa-Kommissionen.

Videoklip: Erasmus+: Fremtidens kvalifikationer til nutidens unge

Skoler

Der er offentliggjort en vejledning for skoleledere, som gerne vil vide, hvordan programmet kan komme deres skole til gavn.

Der er også offentliggjort en vejledning til langsigtet uddannelsesmobilitet for elever i strategiske partnerskaber.

Del denne side