Personal (predare)

Oportunități pentru cadrele didactice

Erasmus+ le oferă celor interesați posibilitatea de a preda într-o instituție de învățământ din străinătate.

Există o serie de oportunități atât pentru cadrele didactice, cât și pentru persoanele care lucrează în întreprinderi doritoare să împărtășească din experiența pe care au dobândit-o într-un anumit domeniu.

Cu Erasmus+ se poate preda în instituții de învățământ de orice nivel.

 

Oportunități

Învățământ superior

Erasmus+ sprijină stagiile de predare în universități din străinătate. Dacă lucrați în învățământul superior, puteți preda într-o instituție dintr-o țară participantă la programul Erasmus+ sau dintr-o țară parteneră. Persoanele care lucrează în întreprinderi pot primi sprijin pentru a disemina cunoștințe și a preda în instituții de învățământ aflate într-o țară participantă la program.

Detalii

Educație și formare profesională

Erasmus+ sprijină misiunile de predare în instituții de învățământ profesional și tehnic (EFP din străinătate. Dacă lucrați în EFP, puteți preda într-o organizație dintr-o țară participantă la programul Erasmus+.

Detalii

Învățământ școlar

Erasmus+ sprijină stagiile de predare în școli din străinătate, pentru cadre didactice din ciclul preșcolar și din învățământul primar și secundar. Predând în străinătate, vă puteți lărgi orizonturile în materie de educație și puteți face schimb de cunoștințe și de bune practici cu colegi din altă țară. La aceste oportunități au acces școlile aflate în țări participante la programul Erasmus+.

Detalii

Educația adulților

Erasmus+ sprijină misiunile de predare în instituții de învățământ pentru adulți din străinătate. Dacă lucrați în învățământul pentru adulți, puteți preda într-o organizație dintr-o țară participantă la programul Erasmus+. Experiențele și schimburile de acest tip pot contribui la ameliorarea competențelor lingvistice și a cunoștințelor culturale și pot oferi o nouă perspectivă asupra practicilor și abordărilor pedagogice.

Detalii

Jean Monnet

Jean Monnet este un modul al programului Erasmus+ dedicat promovării, în lume, a excelenței învățământului superior din UE. În cadrul acestui modul, se pune accent pe studii și cercetări în domeniul integrării UE și pe înțelegerea rolului pe care îl joacă Europa în era globalizării.

Detalii

Programele de masterat comune Erasmus Mundus

Programele EMJMD sprijină participarea unor savanți, profesori sau conferențiari cu rezultate excepționale, pentru a atrage cât mai mulți cursanți. Dacă aveți un profil academic/profesional remarcabil, puteți participa la un asemenea program.

Detalii

Cadre didacice cu probleme de sănătate fizică sau mintală

Pentru acest segment sunt disponibile fonduri suplimentare, cadrele didactice având dreptul să beneficieze de aceleași servicii de asistență ca și cele oferite de instituțiile gazdă personalului din țara respectivă.

Detalii

Distribuie această pagină