Personeel (lesgeven)

Lesgeven in het buitenland

Erasmus+ biedt de mogelijkheid om een tijdje te gaan lesgeven aan een buitenlandse onderwijsinstelling.

Dat geldt zowel voor wie in het onderwijs werkt als voor werknemers van bedrijven of organisaties die gevraagd worden hun kennis over een bepaalde sector, studiegebied of kwestie te delen.

Onderwijsinstellingen van alle niveaus kunnen als gastheer optreden.

Mogelijkheden

Hoger onderwijs

Erasmus+ biedt u de kans om een tijdje les te gaan geven aan een instelling voor hoger onderwijs in het buitenland. Werkt u in het hoger onderwijs, dan kunt gaan lesgeven aan een onderwijsinstelling in een Erasmus+-programma- of partnerland. Komt u uit het bedrijfsleven, dan kunt u steun krijgen om les te gaan geven aan en uw kennis te delen met instellingen voor hoger onderwijs in een programmaland.

Meer informatie

Beroepsonderwijs

Met Erasmus+ kunt ook gaan lesgeven aan een buitenlandse instelling voor beroepsonderwijs. Werkt u in deze sector, dan kunt u een tijdje als leerkracht aan de slag bij een andere instelling in een Erasmus+-programmaland.BeroepsonderwijsBeroepsonderwijs

Meer informatie

Scholen

Ook als u op een kleuterschool, basisschool of middelbare school werkt, biedt Erasmus+ u de kans om te gaan lesgeven aan een school in het buitenland. U kunt daardoor uw kijk op het onderwijs verrijken, kennis uitwisselen met collega's uit een ander land en nieuwe onderwijsmethoden ontdekken. Zo'n uitwisseling is mogelijk tussen scholen in Erasmus+-programmalanden.

Meer informatie

Volwassenenonderwijs

Erasmus+ maakt het mogelijk om een bepaalde periode naar het buitenland te gaan om les te geven aan een buitenlandse instelling voor volwassenenonderwijs. Werkt u in deze sector, dan kunt u een tijdje als leerkracht of instructeur aan de slag bij een andere instelling in een Erasmus+-programmaland. Met zo'n uitwisseling kunt u uw taalvaardigheid en culturele kennis verruimen en kennismaken met andere lesmethoden en benaderingen.

Meer informatie

Jean Monnet

Jean Monnet is het onderdeel van Erasmus+ dat de kwaliteit van Europese studies in het hoger onderwijs over de hele wereld moet verbeteren. De nadruk ligt op studie en onderzoek op het gebied van de Europese eenwording en de rol van Europa in een geglobaliseerde wereld.

Meer informatie

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Erasmus Mundus steunt de deelname van vooraanstaande wetenschappers/gastdocenten om het prestige van de opleiding te verhogen. Als u beschikt over een uitzonderlijk academisch en/of professioneel profiel, kunt u meewerken aan een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus (EMJMD).

Meer informatie

Personeel met een lichamelijke of geestelijke handicap of andere gezondheidsproblemen

Voor deze personeelsleden is aanvullende financiële steun mogelijk. Gastinstellingen moeten hun bovendien dezelfde faciliteiten bieden als eigen personeel van deze categorie.

Meer informatie

Deel deze pagina