Osoblje (podučavanje)

Mogućnosti poučavanja za osoblje

U okviru programa Erasmus+ dostupne su mogućnosti poučavanja u obrazovnoj instituciji u inozemstvu.

Te su mogućnosti dostupne osoblju zaposlenom u obrazovnom sektoru te pojedincima u poduzećima koji žele podijeliti svoje znanje o određenom sektoru, predmetu ili problemu s učenicima i studentima.

Mogućnosti poučavanja u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ dostupne su u obrazovnim institucijama na svim razinama.

Visoko obrazovanje

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u institucijama visokog obrazovanja u inozemstvu. Ako ste zaposleni u području visokog obrazovanja, možete poučavati u instituciji u državi sudionici u programu Erasmus+ ili partnerskoj državi. Osobe zaposlene u poduzećima mogu dobiti potporu za poučavanje i dijeljenje znanja s institucijama visokog obrazovanja koje se nalaze u državi sudionici u programu.

Saznajte više

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u institucijama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) u inozemstvu. Ako ste zaposleni u instituciji za SOO možete poučavati u drugoj organizaciji u državi sudionici u programu Erasmus+.

Saznajte više

Školsko obrazovanje

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u školama u inozemstvu za zaposlene u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Poučavanjem u inozemstvu možete steći širi uvid u obrazovanje, razmijeniti znanje s kolegama u drugoj zemlji i upoznati se s dobrim obrazovnim praksama. Te su mogućnosi dostupne školama u državama sudionicama u programu Erasmus+.

Saznajte više

Obrazovanje odraslih

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u organizacijama za obrazovanje odraslih. Ako ste zaposleni u području obrazovanja odraslih, možete poučavati ili pružati osposobljavanje u drugoj organizaciji u državi sudionici u programu Erasmus+. Takva iskustva i razmjene mogu pomoći u poboljšanju jezičnih vještina i znanja o kulturi te pružiti nove poglede na poučavanje i pristupe poučavanju.

Saznajte više

Moduli Jean Monnet

Program Jean Monnet dio je programa Erasmus+ posvećen promicanju izvrsnosti u studijima o Europskoj uniji u okviru visokog obrazovanja diljem svijeta. Naglasak je na studijima i istraživanjima o europskim integracijama te razumijevanju uloge Europe u globaliziranom svijetu.

Saznajte više

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

U okviru združenih diplomskih studija Erasmus Mundus potiče se sudjelovanje prominentnih znanstvenika/gosta predavača kako bi se povećala privlačnost studija. Ako ste vrhunski znanstvenik ili stručnjak možete se uključiti u rad združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Saznajte više

Osoblje s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama

Dostupna su dodatna financijska sredstva, a osoblje ima pravo na iste usluge podrške kakve institucije primateljice pružaju lokalnom osoblju.

Saznajte više

Podijelite ovu stranicu