Henkilöstö (opetus)

Opetusmahdollisuuksia henkilöstölle

Erasmus+ tarjoaa opetusmahdollisuuksia ulkomailla sijaitsevassa oppilaitoksessa.

Opetusmahdollisuudet on tarkoitettu sekä oppilaitosten henkilöstölle että yrityksissä työskenteleville yksityishenkilöille, jotka kutsutaan jakamaan alansa erityisosaamista opiskelijoille.

Opetusmahdollisuudet ulkomailla ovat kaikilla tasoilla toimivien oppilaitosten haettavissa.

Korkea-asteen koulutus

Erasmus+ tukee opetusjaksoja ulkomailla sijaitsevissa korkeakouluissa. Jos työskentelet korkeakoulussa, voit saada opetusaikaa Erasmus+ ‑ohjelmamaassa tai ‑kumppanimaassa sijaitsevassa oppilaitoksessa. Yrityksissä työskentelevät voivat saada tukea opetustyöhön ja osaamisen jakamiseen ohjelmamaassa sijaitsevissa korkeakouluissa.

Lisätietoa

Ammatillinen koulutus

Erasmus+ tukee opetusjaksoja ammatillisissa oppilaitoksissa ulkomailla. Jos työskentelet ammatillisen koulutuksen alalla, voit saada opetusaikaa Erasmus+ -ohjelmamaassa sijaitsevassa organisaatiossa.

Lisätietoa

Kouluopetus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan opetusjaksoja ulkomailla sijaitsevissa kouluissa. Opetustehtävät on tarkoitettu esiasteen, perusasteen ja keskiasteen koulujen ja oppilaitosten opetushenkilöstölle. Opettaminen ulkomailla laajentaa näkökulmaa koulutukseen, tarjoaa tilaisuuden vaihtaa kokemuksia ulkomaisten kollegojen kanssa ja antaa uusia virikkeitä opetustyöhön. Opetusjaksoja voi suorittaa Erasmus+ ‑ohjelmamaissa sijaitsevissa kouluissa.

Lisätietoa

Aikuiskoulutus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan opetusjaksoja aikuiskoulutusorganisaatioissa ulkomailla. Jos työskentelet aikuiskoulutuksen alalla, voit saada opetus- tai koulutusaikaa Erasmus+ ‑ohjelmamaassa sijaitsevassa organisaatiossa. Ulkomaanvaihtojakso parantaa kielitaitoa, tutustuttaa uusiin kulttuureihin ja antaa uusia näkökulmia opetukseen.

Lisätietoa

Jean Monnet

Erasmus+ ‑ohjelman Jean Monnet -osuus tukee EU:ta koskevaa huippuosaamista korkeakouluissa kaikkialla maailmassa. Tavoitteena on edistää Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä tarkastella Euroopan asemaa globalisoituneessa maailmassa.

Lisätietoa

Erasmus Mundus -yhteiset maisteriohjelmat

Erasmus Mundus -yhteiset maisteriohjelmat tukevat korkeatasoisten tutkijoiden ja vierailevien luennoitsijoiden osallistumista opetukseen, millä pyritään lisäämään kurssien vetovoimaa. Erasmus Mundus -yhteisiin maisteriohjelmiin osallistuvilta tutkijoilta edellytetään huomattavaa akateemista ja/tai ammatillista kokemusta.

Lisätietoa

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi

Erasmus+ -erityistuesta on saatavilla lisärahoitusta, ja henkilöstöllä on oikeus samoihin tukipalveluihin kuin vastaanottavan korkeakoulun omalla henkilöstöllä.

Lisätietoa

Jaa tämä sivu