Insatser inom idrott

Erasmus+ stöder insatser som främjar idrottsutövning, fysisk aktivitet och frivilligverksamhet.

Insatserna ska också motverka hot mot idrottens integritet, främja dubbla karriärer för idrottare, förbättra idrottens styrelseformer, verka för tolerans och social inkludering samt bidra till den europeiska idrottsveckan.

Vilka möjligheter finns?

Samarbetspartnerskap

Partnerskapen ska främja idrott och fysisk aktivitet, motverka dopning och uppgjorda matcher som hotar idrottens integritet, främja dubbla karriärer för idrottare, förbättra idrottens styrelseformer och verka för tolerans och social integration.

Läs mer

Ideella europeiska idrottsevenemang

Evenemangen ska uppmuntra idrottsverksamhet, genomföra EU:s strategier för social inkludering och lika möjligheter och bidra till den europeiska idrottsveckan.

Läs mer

Små samarbetspartnerskap

Partnerskapen ska främja idrott och fysisk aktivitet genom innovativa metoder och skapa och utveckla transnationella nätverk inom idrotten.

Läs mer

Dela denna sida

Related News and Events