Ukrepi na področju športa

Namen ukrepov na področju športa je spodbujati udeležbo v športu ter pri telesnih in prostovoljstvu.

Prizadevajo si tudi odpraviti dejavnike, ki ogrožajo integriteto športa, spodbujati dvojno poklicno pot športnikov, izboljšati dobro upravljanje, spodbujati strpnost in socialno vključenost ter podpirati izvedbo dejavnosti evropskega tedna športa.

Ukrepi

Partnerska sodelovanja

Namenjena so pripravi in izvajanju skupnih dejavnosti, spodbujanju športnih in telesnih dejavnostih, odpravi dejavnikov, ki ogrožajo integriteto športa (denimo doping in vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem), spodbujanju dvojne poklicne poti športnikov, izboljšanju dobrega upravljanja in spodbujanju strpnosti in socialne vključenosti.

Več ...

Neprofitne evropske športne prireditve

Prizadevajo si spodbujati športno udejstvovanje, izvajati strategije EU na področju socialne vključenosti in enakih možnosti ter prispevati k izvedbi evropskega tedna športa.

Več ...

Majhna partnerska sodelovanja

Namenjena so spodbujanju športnih in telesnih dejavnosti z inovativnimi praksami ter vzpostavljanju in razvoju nadnacionalnih omrežij na področju športa.

Več ...

Dajte v skupno rabo to stran

Related News and Events