Akcie v oblasti športu

Akcie v oblasti športu sa zameriavajú na podporu účasti na športe, telesnej aktivite a dobrovoľníckych činnostiach.

Ich cieľom je takisto riešenie problémov ohrozujúcich integritu športu, podpora dvojitej kariéry športovcov, zlepšenie dobrej správy v oblasti športu, podpora tolerancie a sociálneho začlenenia a plnenia cieľov Európskeho týždňa športu.

Akcie

Partnerstvá spolupráce

Ich cieľom je rozvíjať a vykonávať spoločné činnosti na podporu športu a telesnej aktivity, ako aj riešiť problémy ohrozujúce integritu športu (napr. doping alebo ovplyvňovanie výsledkov zápasov), podporovať dvojité kariéry športovcov, zlepšovať dobrú správu v oblasti športu a podporovať toleranciu a sociálne začleňovanie.

Ďalšie informácie

Neziskové európske športové podujatia

Tieto podujatia sa zameriavajú na propagáciu športových činností, vykonávanie stratégií EÚ v oblastiach sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí a podporu plnenia cieľov Európskeho týždňa športu.

Ďalšie informácie

Malé partnerstvá spolupráce

Tieto partnerstvá sú určené na podporu športu a telesnej aktivity prostredníctvom inovatívnych postupov, ako aj budovanie a rozvoj nadnárodných sietí v oblasti športu.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku

Súvisiace správy a udalosti