Działania w dziedzinie sportu

Działania w dziedzinie sportu przyczynią się do promowania sportu i aktywności fizycznej oraz wolontariatu w sporcie.

Mają one również na celu zwalczanie nieuczciwych zachowań w sporcie, propagowanie kariery dwutorowej sportowców, doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie oraz krzewienie tolerancji i integracji społecznej, a także wspierają organizowanie Europejskiego Tygodnia Sportu.

Działania

Współpraca partnerska

Ma na celu opracowywanie i realizowanie wspólnych działań na rzecz promowania sportu i aktywności fizycznej, a także zwalczania nieuczciwych zachowań w sporcie (takich jak doping czy ustawianie wyników wydarzeń sportowych), propagowania kariery dwutorowej sportowców, doskonalenia dobrego zarządzania w sporcie oraz krzewienia tolerancji i integracji społecznej.

Więcej informacji

Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe

Mają na celu zachęcać do aktywności sportowej, wdrażać strategie UE na rzecz integracji społecznej i równości szans, a także wspierać realizację Europejskiego Tygodnia Sportu.

Więcej informacji

Współpraca partnerska na mniejszą skalę

Ma promować sport i aktywność fizyczną poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenie i rozwijanie europejskich sieci w dziedzinie sportu.

Więcej informacji

Powiązane wiadomości i wydarzenia

Podziel się tą stroną