Darbības sporta jomā

Darbības sporta jomā tiecas sekmēt dalību fiziskās, sportiskās un brīvprātīgās aktivitātēs.

To mērķis ir arī cīnīties pret apdraudējumiem, kas skar sporta godprātīgumu, veicināt divējādas karjeras sportistiem, gādāt par labāku pārvaldību sportā, rosināt iecietību un sociālo iekļautību, sekmēt Eiropas Sporta nedēļas īstenojumu.

Darbības

Sadarbības partnerības

To uzdevums ir izstrādāt un īstenot kopīgas darbības, kas tiecas veicināt fiziskas un sportiskas aktivitātes, kā arī cīnīties pret apdraudējumiem, kas skar sporta integritāti un godprātīgumu (tādiem kā dopinga lietošana un spēļu rezultātu pasūtīšana), veicināt divējādas karjeras sportistiem, gādāt par labāku pārvaldību sportā, rosināt iecietību un sociālo iekļautību.

Lasiet vēl

Bezpeļņas sporta pasākumi Eiropas līmenī

To uzdevums ir rosināt fizisko aktivitāti, īstenot ES sociālās iekļautības un iespēju vienlīdzības stratēģijas un sekmēt Eiropas Sporta nedēļas īstenojumu.

Lasiet vēl

Mazās sadarbības partnerības

To uzdevums ir veicināt fizisku un sportisku aktivitāti, liekot lietā inovatīvu praksi un veidojot un ieviešot starptautiskus tīklus sporta jomā.

Lasiet vēl

Susijusios naujienos ir įvykiai

Kopīgot šo lapu