Gníomhaíochtaí spóirt

Tá gníomhaíochtaí i réimse an spóirt ceaptha rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí spóirt, fisiciúla agus deonacha a chur chun cinn.

Tá siad ceaptha freisin dul i ngleic le bagairtí d'ionracas an spóirt, dé-ghairmréimeanna do lúthchleasaithe a chur chun cinn, dea-rialachas a fheabhsú, caoinfhulaingt agus cuimsiú sóisialta a chothú, agus cuidiú le heagrú Sheachtain Eorpach an Spóirt.

Na Gníomhaíochtaí

Comhpháirtíochtaí

Ceaptha comhghníomhaíochtaí a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn, agus déileáil leis na bagairtí atá ann d'ionracas an spóirt (e.g. dópáil agus cúbláil cluichí), dé-ghairmréimeanna do lúthchleasaithe a chur chun cinn, dea-rialachas a fheabhsú, agus caoinfhulaingt agus cuimsiú sóisialta a chothú.

Tuilleadh eolais

Imeachtaí neamhbhrabúis spóirt san Eoraip

Ceaptha gníomhaíochtaí spóirt a spreagadh, straitéis an Aontais maidir le cuimsiú sóisialta agus comhdheiseanna a chur chun feidhme, agus cuidiú le Seachtain Eorpach an Spóirt a eagrú.

Tuilleadh eolais

Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha Beaga

Ceaptha spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn a bhuí le cleachtais nuálacha, agus cruthú agus forbairt líonraí trasnáisiúnta i réimse an spóirt a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Comhroinn an leathanach seo

Related News and Events