Spordivaldkonna meetmed

Spordivaldkonna meetmete eesmärk on spordi harrastamise ning kehalise ja vabatahtliku tegevuse edendamine.

Samuti püütakse nendega kaitsta spordi ausust, soodustada sportlaste topeltkarjääri, täiustada head juhtimistava ning toetada sallivust ja sotsiaalset kaasatust. Spordivaldkonna meetmed toetavad ka Euroopa spordinädala elluviimist.

Meetmed

Koostööpartnerlused

Need on loodud selleks, et arendada ja ellu viia ühistegevusi spordi ja kehalise tegevuse valdkonnas, tegeleda spordi ausust ohustavate probleemidega (nagu dopingu kasutamine ja tulemuste kokkuleppimine), edendada sportlaste topeltkarjääri, täiustada head juhtimistava ning toetada sallivust ja sotsiaalset kaasatust.

Lisateave

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Need on loodud selleks, et julgustada spordiga tegelema, rakendada sotsiaalse kaasatuse ja võrdsete võimalustega seotud ELi strateegiaid ning toetada Euroopa spordinädala elluviimist.

Lisateave

Väikesed koostööpartnerlused

Need on loodud selleks, et uuenduslike tavade kaudu toetada spordi harrastamist ja kehalist tegevust ning luua ja arendada spordi valdkonnas riikidevahelisi võrgustikke.

Lisateave

Seonduvad uudised ja sündmused

Jaga seda lehte